• Javno savjetovanje

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o Školskoj shemi

Ministarstvo poljoprivrede otvorilo je novo savjetovanje!

Foto: Pixabay/khamkhor
  • 154
  • 11
  • 0

Ministarstvo poljoprivrede otvorilo je novo savjetovanje koje možete pronaći na sljedećoj poveznici.

Tema savjetovanja je: Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o Školskoj shemi voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda

Kako objašnjavaju, Pravilnik o Školskoj shemi voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda se donosi na temelju članka 8. stavka 2. i članka 57. stavka 7. Zakona o poljoprivredi (Narodne novine, br. 30/15.), a njime se osigurava provedba Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (SL L 347, 20.12.2013.), Provedbene Uredbe Komisije (EU) 2017/39 оd 3. studenoga 2016. o pravilima za primjenu Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu potpore Unije za opskrbu voćem i povrćem, bananama te mlijekom u obrazovnim ustanovama (SL L 5, 10.1.2017.) i Delegirane Uredbe Komisije (EU) 2017/40 оd 3. studenoga 2016. o dopuni Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu potpore Unije za isporuku voća i povrća, banana i mlijeka u obrazovnim ustanovama i izmjeni Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 907/2014 (SL L 5, 10.1.2017.).

Provedbom Školske sheme i sustavnom edukacijom djece, njihovih roditelja, učitelja i šire javnosti kroz prateće obrazovne mjere koje škole provode u suradnji s Hrvatskom poljoprivredno – šumarskom savjetodavnom službom pridonijet će se:

  • promicanju uravnotežene prehrane i zdravih prehrambenih navika djece kako bi se spriječila debljina i bolesti uzrokovane neadekvatnom prehranom
  • povećanju unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda te smanjenje unosa hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli u svakodnevnoj prehrani učenika
  • podizanju razine znanja o važnosti zdrave prehrane i nutritivnim vrijednostima svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda
  • edukaciji učenika u cilju smanjenja otpada od hrane.

Savjetovanje je otvoreno do: 24.7.2018.


Izvori

Ministarstvo poljoprivrede


Tagovi

Javno savjetovanje Školska shema


Autorica

Željka Rački-Kristić

Više [+]

Diplomirana inženjerka poljoprivrede s dva desetljeća dugim iskustvom u novinarstvu, od lokalnih medija preko Večernjeg lista do uređivanja portala civilnih udruga. Urednica je portala Agroklub, predsjednica ogranka dopisnika HND-a, zamjenica predsjednika Županijskog vijeća HND-a te članica Međunarodne udruge agrarnih novinara (IFAJ).