• Upotreba ulja
  • 03.09.2019. 18:00

Redovno provjeravajte ulje u strojevima, u suprotnom gubici su veliki

Planski i stručno obavljeni radovi tehničkog održavanja umanjuju istrošenost, intenzitet habanja, također pospješuju ekonomičnost eksploatacije stroja i osiguravaju kvalitetu obavljenih radova.

Foto: Ivana Živanić
  • 673
  • 32
  • 0

Zamjena ulja vrši se u okviru redovnog tehničkog održavanja. Pod tehničkim održavanjem podrazumijeva se skup svih radova čišćenja, kontrole i podešavanja koji se izvode bez rasklapanja glavnih sklopova i mehanizama stroja i čije je periodično obavljanje neophodno u cilju očuvanja radne efikasnosti.

Sve o uzrocima i posljedicama upotrebe ulja, kao i neadekvatnog korištenja, za Agroklub je objasnio prof. dr Milan Tomić s Poljoprivrednog Fakulteta u Novom Sadu. 

Smanjite habanje i pojačajte ekonomičnost strojeva

Planski i stručno obavljeni radovi tehničkog održavanja umanjuju istrošenost, intenzitet habanja, također pospješuju ekonomičnost eksploatacije stroja i osiguravaju  kvalitetu obavljenih radova. "Radi se o preventivnim (ranije propisanim) intervencijama koje obuhvaćaju zamjenu potrošenih dijelova (npr. filter, remen, disk pločice) i tekućine (npr. motorno ulje ili rashladne tekućine), kontrole i podešavanja sklopova i sustava motora (npr. zazor ventila, pritisak ubrizgavanja), a prema preporukama proizvođača", kaže Tomić.

Vremensko trajanje poslije koga je na nekom tipu stroja izvođenje jedne operacije tehničkog održavanja ponovo aktualno, predstavlja vrijeme ciklusa. Dužina ciklusa u najvećoj mjeri ovisi od tehničkih zahtjeva, kao i od zahtjeva radne pouzdanosti. Kako kaže Tomić, utvrđivanje aktualnosti obavljanja pojedinih radnih operacija tehničkog održavanja složen je problem. Naime, treba imati u vidu činjenicu postojanja veoma različitih radnih uvjeta čak i za iste tipove mašina. Da bi bilo koji sustav tehničkog održavanja imao preventivan karakter, vrijeme ciklusa mora biti jednako ili manje od vremena najranije pojave neispravnosti kao posljedice izostanka radova tehničkog održavanja.

Što kada stroj radi u težim uvjetima

Interval zamjene ulja kao i njegova kvaliteta definirao je proizvođač stroja. Kao što je prethodno rečeno, preporučeni interval zamjene ulja ovisi od uvjeta rada samoga stroja, kvalitete korištenog ulja, kvalitete goriva (u slučaju motornih ulja) i neophodno je pridržavati se datih preporuka.

"Ako stroj radi u težim uvjetima, kao što je npr. lošija kvaliteta korištenog goriva, povećana opterećenja, dugotrajan rad na visokim ili niskim temperaturama, period izvođenja potrebno je skratiti, nekada i na 50%", objašnjava profesor.

Zamjena filtera je obavezna

Kada se radi o suvremenim traktorima, ako se koriste ulja premium kvalitete i dizel gorivo sa sadržajem sumpora ispod 15 ppm, kako kaže, interval zamjene motornog ulja je najčešće 500 mh. S druge strane, ako se primjenjuju standardna motorna ulja i gorivo a više od 15 ppm sumpora, neophodno je skratiti dužinu ciklusa na 250 mh. Zamjenu motornog ulja obavezno treba pratiti i zamjena filtera za ulje. Bez obzira na to koliko je sati traktor radio, neophodno je zamjenu motornog ulja izvršiti najmanje jednom godišnje.

Suvremeni traktori koriste ulja premium kvalitete

Osim motornog ulja, suvremeni traktori koriste hidraulično transmisijsko ulje čiji je ciklus zamjene najčešće 1.500 mh, a zamjene filtera 750 mh. "Ovdje je neophodno posebno skrenuti pažnju na to da su suvremeni poljoprivredni strojevi opremljeni s radnim elementima s pogonom na hidraulični motor i radnih cilindara, a koji ulje dobivaju od vanjskih izvoda hidraulike traktora. Ovdje problem nastaje u slučaju kada se isti radni stroj agregatira s različitim traktorima (modelima različitih proizvođača) koji koriste različita za njega posebno dizajnirana ulja. U tim slučajevima dolazi do miješanja različitih ulja što može narušiti njihove fizičko-kemijske karakteristike", navodi sugovornik.

Koliko je važna primjena ulja kod poljoprivredne mehanizacije ?

Ako se govori o motornim uljima, treba napomenuti da je motor u vozilu izložen velikim opterećenjima, a na njegovu trajnost utječe mnogo čimbenika. Pri tome maziva igraju odlučujuću ulogu. Suvremeno motorno ulje mora posjedovati sljedeće:

  • sposobnost podmazivanja pokretnih dijelova u kontaktu koji su izloženi visokim temperaturama i visokim promjenjivim pritiscima;
  • sposobnost zaptivanja toplih (ispušnih) plinova pod pritiskom;
  • sposobnost odvođenja topline s klipova, turbokompresora, ležaja itd.;
  • sposobnost održavanja čistoće motora razgrađivanjem produkata sagorijevanja i njihovom održavanju u raspršenom stanju;
  • sposobnost neutraliziranja kiselina koje nastaju u procesu rada motora i zaštita dijelova motora od korozije i
  • sposobnost održavanja kvalitete podmazivanja bez obzira na zagađenje produktima sagorijevanja - gorivom, sve do trenutka zamjene.
Voditi računa o visokim temperaturama i produktima sagorijevanja goriva

Kada se javljaju problemi podmazivanja motora?

Problemi podmazivanja motora uglavnom nastaju zbog neizbježnog izlaganja ulja i dijelova motora visokim temperaturama, zraku i produktima sagorijevanja goriva. Osim toga, u motor dospijeva nesagorjelo gorivo, prašina, voda. Te tvari izazivaju promjene u motornom ulju.

Kontrola razine ulja je operacija svakodnevnog tehničkog održavanja. Kako kaže Tomić, razina ulja izmjerena šipkom za mjerenje mora biti takav da dostigne sredinu razmaka između oznake "minimum" i "maksimum" na mjernoj šipki. Suviše niska razina ulja može prouzrokovati teška oštećenja motora. Previsoka razina ulja ima za posljedicu brizganje ili pjenjenje ulja, a ako motorno ulje sadrži previše zraka, mogu se pojaviti oštećenja ležajeva.

"Ako motor radi s premalo ili uopće bez ulja, mehanički gubici značajno se povećavaju i dolazi do oštećenja kliznih ležajeva radilice. Loša kvaliteta ulja izaziva naslage koksa na prstenovima i žljebovima klipnih prstenova. Zaglavljeni prstenovi više nemaju funkciju zaptivanja", navodi on.

Ulje kao rashladni medij

Ulje također ima funkciju rashladnog medija, naročito kod klipa. Ako motor radi na previsokoj temperaturi, uslijed velikog zagrijavanja dolazi do pada viskoznosti ulja i ovako ulje slabije podmazuje. Ako se motor pregrije, ulju će toliko opasti viskoznost i ono će izgubiti sposobnost podmazivanja (zbog pada viskoziteta), da će doći do topljenja ležajeva i zaribavanja cilindra.

Poklopac oduška na karteru motora mora se stalno kontrolirati jer, ako je neispravan, omogućava prodor prašine u karter i prašina se miješa s uljem. Zaprljano ulje izaziva pojačano habanje motora. U slučaju da je odušak potpuno zapušen, dolazi do opstrukcije u ventilaciji, odvođenju, karter plinova, a koji sadrže kiseline, što dovodi do kondenzacije i kontaminacije motornog ulja. Uslijed toga povećava se sadržaj kiseline u ulju i dolazi do intenziviranja korozijskih procesa dijelova motora. Pojačani pritisak u karteru, prema njegovim riječima, može probiti zaptivke na krajevima koljenastog vratila pa će ulje na tim mjestima curiti iz kartera, a ulje koje dospije u kućište spojnice, zamastit će njene obloge.

Filter za ulje treba održavati u ispravnom stanju. Zaprljan i zapušen filter ne izvršava funkciju za koju je namijenjen, pa se stoga mora mijenjati prema preporukama proizvođača, a u predviđenim razinama tehničkog održavanja. U zoni između klipnih prstenova, primarni produkti sagorijevanja izloženi su daljim kemijskim reakcijama i kao glavni proizvodi javljaju se oksikiseline i sumporna kiselina. Oksikiseline polimeriziraju stvarajući naslage lakova i smola.

Kiseline stvaraju naslage koksa

Pored toga, ove kiseline degradirane u većoj mjeri, uz vezivanje čađi, stvaraju naslage koksa. Dio sumporne kiseline reagira sa željeznim materijalima klipno cilindarskog sklopa stvarajući sulfate željeza uzrokujući korozijsko habanje. Oko 90% ovako nastalih produkata odlazi u karter dok se ostatak zadržava na raznim površinama, a naročito u žljebovima klipa i poljima između klipnih prstenova. U karteru se nastavlja dalja oksidacija i transformacija oksida dušika u više oksidacijske forme, aktivnije kao oksidanti. Porastom oksidacije dolazi do daljnjeg povećanja nerastvorenih tvari u ulju. Od smola, vode i čađi formira se izvjesna količina rastresitog taloga - mulja.

Na klipu mogu postojati naslage ugljika, crnog ili amber laka, a u kućištima koljenastog vratila naslage u vidu muljevitog materijala. Smole su proizvodi oksidacije ugljikovodika. Najviše nastaju zbog visoke temperature oksidacije i prisustva sumpora iz goriva.

Za taloge je tipično da sadrže i produkte raspadanja aditiva koji su nastali eksploatacijom motornog ulja. 


Tagovi

Motorno ulje Naslage ugljika Naslage koksa Viskoznost ulja Oštećenje ležajeva Milan Tomić Tehničko održavanje Vrijeme ciklusa


Autorica

Ivana Živanić

Više [+]

Ivana je dipl.ing. poljoprivrede te rado istražuje aktualnosti u poljoprivredi. Pristalica zdrave i sigurne hrane.