• Cijena zemljišta
  • 16.07.2019. 16:30

Prosječna cijena kupljenih oranica lani iznosila 24.347 kn/ha

Prosječna cijena kupljenih oranica u Republici Hrvatskoj iznosila je 24.347 kuna po hektaru, livada  12.680 kuna, a pašnjaka 13.179 kuna.

Foto: Depositphotos/Stockr
  • 658
  • 88
  • 0

Državni zavod za statistiku objavio je privremene podatke za cijene zemljišta u 2018. godini. U ovom Priopćenju daju se privremeni podaci o cijenama određenih kategorija poljoprivrednog zemljišta - oranica, livada i pašnjaka u 2018. za Republiku Hrvatsku.

Privremeni podaci za 2018. objavljuju se zbog modernizacije obrade podataka.

Prema prikupljenim podacima u 2018., prosječna cijena kupljenih oranica u Republici Hrvatskoj iznosila je 24.347 kuna po hektaru, livada 12.680 kuna, a pašnjaka 13.179 kuna.

Tablica: Prosječne cijene kupljenog zemljišta (u kunama po hektaru)

 

Oranice

Trajni travnjaci

 

Livade

Pašnjaci

2017.

2018.*

2017.

2018.*

2017.

2018.*

Republika Hrvatska

22.428

24.347

12.230

12.680

12.381

13.179

* privremeni podaci


Izvori

Državni zavod za statistiku


Tagovi

Cijena Zemljište Prodaja Cijena zemljišta DZS


Autorica

Karolina Rastija

Karolina je magistrica agroekonomike sa iskustvom u poljoprivredi, a svoje znanje i savjete dijeli i sa čitateljima Agrokluba!