• Školska shema
  • 26.08.2019. 11:15

Pozvane škole i dobavljači za sudjelovanje u Školskoj shemi

Voće i povrće ponudit će se učenicima u osnovnim i srednjim školama, a mlijeko i mliječni proizvodi učenicima od 1. do 4. razreda osnovnih škola.

Foto: Pixabay/ivabalk
  • 163
  • 17
  • 0

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je:

  1. Javni poziv za iskaz interesa osnivača školskih ustanova za sudjelovanje u Školskoj shemi, koji ostaje otvoren od dana objavljivanja na mrežnim stranicama www.apprrr.hr do 25. rujna 2019. godine,
  2. Javni poziv za iskaz interesa dobavljača za sudjelovanje u Školskoj shemi koji ostaje otvoren tijekom cijele školske godine 2019/2020 od dana objavljivanja na mrežnim stranicama www.apprrr.hr.

Školska shema u školskoj godini 2019/2020 provodi se na području čitave Republike Hrvatske od 1. kolovoza 2019. do 31. srpnja 2020. godine sukladno Pravilniku o Školskoj shemi voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda (Narodne novine broj 69/2018, 93/2018).

U okviru Školske sheme voće, povrće, mlijeko i mliječni proizvodi ponudit će se učenicima kao zaseban obrok neovisno od obroka u okviru školske prehrane, kontinuirano u nastavne dane tijekom školske godine.

Voće i povrće ponudit će se učenicima u osnovnim i srednjim školama, a mlijeko i mliječni proizvodi učenicima od 1. do 4. razreda osnovnih škola.

Obzirom da se iznos prava na potporu izračunava na osnovi broja učenika evidentiranih u e-Matici na dan 30. rujna 2019. godine, podsjećamo osnovne i srednje škole koje će sudjelovati u provedbi Školske sheme 2019/2020, da do navedenog datuma ažuriraju podatke o broju učenika u e-Matici, poručuju u APPRRR-u. 

Detaljne informacije možete pogledati ovdje.


Tagovi

Školska shema Javni poziv Osnivači školskih ustanova Dobavljači Voće Povrće Mlijeko


Partner

APPRRR

Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb, Hrvatska
tel: +385 1 6002 700, e-mail: info@apprrr.hr web: http://www.apprrr.hr/