• Sustav potpora
 • 09.11.2011.

Poticaji - potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju

Pregled poticaja u poljoprivredi, Zakon o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju i uputa za poljoprivredne proizvođače

 • 14.958
 • 524
 • 0

Slijedom čestih upita donosimo Vam na jednom mjestu pregled državnih potpora - poticaja kao i prateće dokumente za definiranje prava (zakon) i upute za korištenje potpora koje je pripremila agencija za plaćanje u poljoprivredi.

Zakonom o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (NN 92/10) propisane su sljedeće potpore:

 1. Izravna plaćanja,
 2. Mjere ruralnog razvoja,
 3. Posebna potpora poljoprivredi.

Izravna plaćanja u 2011. godini obuhvaćaju osnovno plaćanje po poljoprivrednoj površini i proizvodno vezana plaćanja.

Osnovno plaćanje po poljoprivrednoj površini je plaćanje za:
 • livade i pašnjake i
 • sve ostale vrste korištenja zemljišta.
Proizvodno vezana plaćanja u biljnoj proizvodnji jesu plaćanja za:
 • maslinovo ulje,
 • šećernu repu i
 • duhan.
Proizvodno vezana plaćanja u stočarstvu jesu plaćanja za:
 • krave dojilje,
 • ovce i koze,
 • tov goveda,
 • mliječne krave,
 • rasplodne krmače i
 • kravlje, ovčje i kozje mlijeko.

Mjere ruralnog razvoja obuhvaćaju mjere za unapređenje konkurentnosti poljoprivrednog sektora, mjere za očuvanje i unapređenje okoliša i krajobraza i mjere za poboljšanje kvalitete života u ruralnim područjima i diversifikaciju ruralnih gospodarskih djelatnosti.

Propisane su sljedeće mjere ruralnog razvoja:
 1. Mjere u sklopu IPARD programa ruralnog razvoja 2007. - 2013., prema Zakonu o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica o pravilima za suradnju u vezi s financijskom pomoći Europske komisije Republici Hrvatskoj i provedbe pomoći u okviru komponente V. (IPARD) Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) (»Narodne novine«, međunarodni ugovori, br. 10/08.),
 2. Potporu za osiguranje od mogućih šteta proizvodnji u poljoprivredi,
 3. Potporu za očuvanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja,
 4. Potporu za kapitalna ulaganja u poljoprivredi,
 5. Potporu dohotku poljoprivrednih gospodarstava,
 6. Potporu za ekološku i integriranu poljoprivrednu proizvodnju i
 7. Potporu za područja s težim uvjetima gospodarenja u poljoprivredi.
 8. Način i uvjeti provedbe gore navedenih mjera ( s izuzetkom mjere u sklopu IPARD programa) propisuje ministar pravilnikom.


Posebna potpora poljoprivredi

Posebna potpora poljoprivredi obuhvaća:

1. Mjere za upravljanje rizicima i kriznim situacijama kroz:

 • potporu za nadoknadu šteta poljoprivrednoj proizvodnji ili na sredstvima za poljoprivrednu proizvodnju,
 • potporu za zatvaranje proizvodnih, prerađivačkih i marketinških kapaciteta,
 • potporu za spašavanje i restrukturiranje poljoprivrednih gospodarstava u teškoćama.

2. Mjere za održanje i poboljšanje genetske kvalitete u stočarstvu kroz:

 • potporu stočarskom sektoru za poboljšanje genetske kvalitete.

3. Mjere za tehničku pomoć proizvođačkim organizacijama kroz:

 • potporu za pružanje tehničke pomoći poljoprivrednicima preko proizvođačkih organizacija.

4. Ostale mjere, koje nisu obuhvaćene mjerama poljoprivredne politike, kroz:

 • potporu za zapošljavanje,
 • potporu za istraživanje i razvoj,
 • horizontalne instrumente potpore koji se primjenjuju i na poljoprivredni sektor,
 • potporu za oglašavanje poljoprivredne proizvodnje.

Način i uvjete dodjele posebne potpore poljoprivredi uredbom propisuje Vlada Republike Hrvatske.

Izravna plaćanja - vrste i maksimalni jedinični iznosi u kunama:

Vrsta izravnog plaćanja Jedinica mjere Maksimalni jedinični iznos
Osnovno plaćanje po površini - livade i pašnjaci ha 702
Osnovno plaćanje po površini - ostale vrste korištenja ha 2.055
Šećerna repa ha 1.395
Maslinovo ulje, ekstra djevičansko i djevičansko l 10,00
Duhan kg 5,58
Krave dojilje grlo 1.177
Ovce i koze grlo 122
Tov goveda grlo 1.900
Mliječne krave grlo 836
Krmače grlo 530
Mlijeko kravlje, ovčje, kozje kg 0,50

Mjere ruralnog razvoja - maksimalna visina javne potpore

Mjera Maksimalna visina javne potpore
Osiguranje od mogućih šteta proizvodnji u poljoprivredi do 25% troška premije osiguranja godišnje
Očuvanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja godišnje, do: - 3.000,00 kn/grlu goveda - 2.000,00 kn/grlu konja - 1.000,00 kn/grlu magarca - 700,00 kn/grlu svinje - 350,00 kn/grlu ovce i koze - 150,00 kn/kljunu zagorskog purana - 60,00 kn/kljunu kokoši hrvatice
Kapitalna ulaganja u poljoprivredi po zahtjevu do: - 50% opravdanih troškova investicije - 55% opravdanih troškova investicije za mlade poljoprivrednike - 60% opravdanih troškova investicije za teže uvjete gospodarenja - 65% opravdanih troškova investicije za teže uvjete gospodarenja i mlade poljoprivrednike - 75% opravdanih troškova investicije vezanu uz primjenu nitratne direktive
Potpora dohotku poljoprivrednih gospodarstava - I. skupina do 12.000,00 kn/osobi, a maksimalno do 24.000, 00 kn po poljoprivrednom gospodarstvu - II. skupina do 5.000,00 kn/osobi, a maksimalno do 10.000, 00 kn po poljoprivrednom gospodarstvu - vrijednost ukupnih sredstava za mjeru u 2011. godini iznosi do 135.000.000,00 kn
Ekološka poljoprivredna proizvodnja do: - 2.894,00 kn/ha za povrće i višegodišnje nasade - 2.394,00 kn/ha za oranice - 1.548,00 kn/ha za livade i pašnjake
Integrirana poljoprivredna proizvodnja do: - 1.000,00 kn/ha za povrće - 800,00 kn/ha za oranice i višegodišnje nasade
Teži uvjeti gospodarenja u poljoprivredi do: - 800,00 kn/ha za brdsko-planinska područja i otoke - 480,00 kn/ha za ostala područja

Dokumenti

Izdvojeni tekstovi

Izdvojen oglas

KLUB

I danas aktualan