Zadnje aktivnosti

Zadnje aktivnosti korisnika mogu vidjeti samo registrirani korisnici.

Online korisnici

Online korisnike Agrokluba mogu vidjeti samo registirani korisnici.
Za potpune funkcionalnosti ovih servisa, prijavi se.

Promo

  • Osnivanje poljoprivrednog gospodarstva
  • 08.11.2017. 13:30

Osnivanje OPG-a i Upisnik poljoprivrednih gospodarstava

U suradnji s Centrom za poduzetništvo Osijek donosimo informacije kako se osniva poljoprivredno gospodarstvo i druge korisne informacije!

Foto: Pixabay/Capri
  • 43.235
  • 870
  • 3

Zbog sve većeg zanimanja za Mjere ruralnog razvoja i brojne upite naših korisnika vezane za pokretanje poljoprivrednih gospodarstava, u nastavku donosimo informacije kako se osniva poljoprivredno gospodarstvo i druge korisne informacije.

Oblici poljoprivrednih gospodarstava

Kada govorimo o osnivanju poljoprivrednog gospodarstva važno je naglasiti kako to ne znači da morate osnovati isključivo OPG - Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, jer poljoprivredno gospodarstvo može biti registrirano i u ostalim pravnim oblicima, a to znači da možete registrirati i obrt za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, trgovačko društvo ili zadrugu. Razlike se očituju u obveznim evidencijama i propisima vezanim za pojedini pravni oblik, kao i u pozicijama odgovornosti osnivača. Prema Zakonu o poljoprivredi, OPG je gospodarstvo na kojem punoljetni članovi istog domaćinstva obavljaju poljoprivrednu djelatnost koristeći vlastite i unajmljene resurse.

Upisnik poljoprivrednih gospodarstava

Poljoprivredna gospodarstva koja podnose zahtjev za državnu potporu, koja prema posebnim propisima moraju biti upisana u upisnike, registre ili evidencije što ih vodi Ministarstvo ili ustanove u poljoprivredi te OPG koja na tržištu prodaju vlastite poljoprivredne proizvode proizvedene na OPG-u, moraju se obvezno upisati u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava. Upisnik poljoprivrednih gospodarstava predstavlja jedinstveni registar poljoprivrednika koji je uveden 2002. godine a upis provodi Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR), točnije njihovi regionalni uredi prema prebivalištu nositelja. APPPRR izdaje Rješenje o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu dodjeljuje jedinstveni matični identifikacijski broj poljoprivrednog gospodarstva (MIBPIG). MIBPG je obvezan podatak o poljoprivrednom gospodarstvu koji mora biti sadržan u svim upisnicima, registrima ili evidencijama što ih vodi Ministarstvo ili neke druge ustanove u poljoprivredi.

Upisnik sadrži podatke o poljoprivrednom gospodarstvu, nositelju/odgovornoj osobi, sjedištu poljoprivrednog gospodarstva, gospodarskim objektima u sjedištu i izvan sjedišta, posjedu poljoprivrednog zemljišta, korištenju poljoprivrednog zemljišta, prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda i stoci.

Kako se upisati u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava?

Postupak upisa, odnosno potrebna dokumentacija koja je potrebna prilikom upisa u Upisnik, razlikuje se ovisno o tome upisuje li se u Upisnik obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG), obrt, trgovačko društvo ili zadruga. Pravo na upis u Upisnik imaju pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i fizičke osobe državljani Republike Hrvatske s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, te fizičke i pravne osobe sa prebivalištem/sjedištem na teritoriju Europske unije čije se poljoprivredno gospodarstvo nalazi na teritoriju Republike Hrvatske, ali uz uvjet da posjeduju, bilo u vlasništvu ili najmu, poljoprivredne resurse (poljoprivredno zemljišta i/ili stoku) i obavljaju poljoprivredne djelatnosti koje obuhvaćaju bilinogojstvo, stočarstvo i s njima povezane uslužne djelatnosti.

Ukoliko u Upisnik upisujete OPG potreban vam je propisani obrazac, državni biljezi u iznosu 70,00 kn, preslika osobne iskaznice nositelja gospodarstva i svih članova OPG-a, te izjava članova gospodarstva o odabiru nositelja gospodarstva. Za zemljište je potrebno donijeti i posjedovni list vlasnika i ovlaštenika (nositelja i članova) katastarskih čestica koje se prijavljuju, preslika izvatka iz zemljišnih knjiga i/ili posjedovnog lista i/ili ovjerenog ugovora o zakupu, prodaji i plodouživanju i/ ili pravomoćne sudske odluke ili pravomoćnog rješenja nadležnog tijela (original na uvid), izvadak iz katastra za sve prijavljene čestice (ostaje za arhivu). Uz to još treba i preslika ugovora o žiro-računu.

Za upis obrta uz sve navedeno potrebno je još dostaviti presliku obrtnice i uvjerenje o obavljanju obrta. Ukoliko se radi o trgovačkom društvu ili zadruzi za upis u Upisnik se traži još izvod iz sudskog registra i preslika Obavijesti o razvrstavanju poslovnih subjekata prema NKD-uDržavnog zavoda za statistiku.

Daljnji koraci u osnivanju OPG

Za otvaranje OPG-a ne treba osigurati temeljni kapital, niti treba imati odgovarajuću stručnu spremu. Ali će vam stručna sprema nositelja ili nekog od članova biti važna ukoliko budete aplicirali na natječaje.

OPG može biti samo registriran upisom u upisnik PG-a i ne mora biti obveznik poreza na dohodak do 80.500,00kn prometa. Ali ako nositelj i članovi nemaju mirovinsko i zdravstveno osiguranje po drugoj osnovi, moraju ih plaćati. Vodite računa da se na Zavod za mirovinsko osiguranje mora prijaviti u roku od 24 sata od početka ili prestanka poslovanja, odnosno na dan pravomoćnosti rješenja o upisu ili brisanju u odgovarajući registar. Na Zavod za zdravstveno osiguranje možete se prijaviti u roku od 8 dana.

Prijava u Registar poreznih obveznika obavlja se u Ispostavi Porezne uprava prema prebivalištu nositelja OPG-a na Obrascu RPO za obveznike poreza na dohodak i morate ju napraviti:

  • u roku od 8 dana od početka obavljanja djelatnosti poljoprivrede,
  • ako ste poljoprivrednik obveznik poreza na dodanu vrijednost,
  • ako po osnovi poljoprivrede u poreznom razdoblju ostvari ukupni godišnji primitak veći od 35 % iznosa propisanog za obvezni ulazak u sustav poreza na dodanu vrijednost (230.000,00 kn) prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost (80.500,00 kn).

Prije odlaska u poreznu upravu svakako odaberite knjigovodstveni servis koji će vam voditi poslovne knjige, jer ćete ga morati navesti u RPO obrascu.

Autorica: Ivana Vondrak Šimleša/Centar za poduzetništvo Osijek

Foto: Pixabay/Capri23auto


Tagovi

Poljoprivredno gospodarstvo Osnivanje OPG-a Upisnik Ruralni razvoj


Partner

Centar za poduzetništvo Osijek

J.J.Strossmayera 341, 31000 Osijek, Hrvatska
tel: +385 31 283 820, e-mail: info@czposijek.hr web: http://www.czposijek.hr/

Izdvojeni tekstovi

Izdvojen oglas

KLUB

#rokali smo od jutra do sutra (neki 😎) 🤟🏼.

Tnx @agroklub 🌱 na povjerenju! #donagodinu 😸