Zadnje aktivnosti

Zadnje aktivnosti korisnika mogu vidjeti samo registrirani korisnici.

Online korisnici

Online korisnike Agrokluba mogu vidjeti samo registirani korisnici.
Za potpune funkcionalnosti ovih servisa, prijavi se.

Promo

 • Poljoprivredne vijesti
 • 15.08.2018. 10:30

Osiguranje usjeva, životinja i biljaka - što je novo?

Nepovoljne klimatske prilike sve su češće, ali i izbijanje bolesti životinja, okolišni incidenti ili zaraze organizmima štetnim za bilje također mogu ugroziti vaše usjeve, biljke i životinje. Osiguranje ima svoje uvjete, a od proljetos tu su i neke novine.

Foto: Pixabay.com
 • 552
 • 32
 • 0

Ministarstvo poljoprivrede donijelo je novi Pravilnik o provedbi mjere M17 "Upravljanje rizicima“, podmjere 17.1 "Osiguranje usjeva, životinja i biljaka“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., koji je stupio na snagu u travnju ove godine.

Tko su prihvatljivi korisnici isplate potpore?

Javna potpora je svaki oblik potpore iz javnih izvora Republike Hrvatske i potpora iz proračuna Europske unije, a predstavlja bespovratna sredstva. Prihvatljivi korisnici takve potpore su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika, a koje se pritom smatraju aktivnim poljoprivrednicima.

Prema Uredbi (EU) br. 1307/2013, poljoprivrednici se smatra aktivnima ako u obliku koji zahtijevaju države članice pruže provjerljive dokaze koji pokazuju da:

 • godišnji iznos izravnog plaćanja iznosi barem 5 % ukupnih primitaka koje su primili od nepoljoprivrednih aktivnosti u posljednjoj fiskalnoj godini za koju su takvi dokazi dostupni,
 • njihove poljoprivredne aktivnosti nisu beznačajne,
 • se njihova glavna djelatnost ili predmet poslovanja sastoji od obavljanja poljoprivredne djelatnosti.

Proizvođačke organizacije pritom nisu prihvatljivi korisnici za potporu u okviru ove podmjere.

Jedan korisnik može podnijeti više zahtjeva za isplatu potpore tijekom jednog natječaja, a zahtjev se može podnijeti za jednu ili više polica osiguranja. Podnese li korisnik više istih zahtjeva za isplatu potpore tijekom jednog natječaja, u obzir će se uzeti najranije podnesen zahtjev za isplatu potpore, dok će se za ostale zahtjeve za isplatu potpore izdati Odluka o odbijanju zahtjeva.

Kad će korisnik biti isključen iz sudjelovanja u postupku dodjele potpore?

Korisnik će biti isključen iz sudjelovanja u postupku dodjele, tijekom administrativne kontrole, ako:

 • dostavi lažne podatke pri dostavi zahtjeva za potporu i dokumentacije (korisnik se isključuje iz iste mjere ili vrste aktivnosti u kalendarskoj godini utvrđivanja i u sljedećoj kalendarskoj godini),
 • nije izvršio zatraženi povrat sredstava ili se nalazi u postupku povrata sredstava prethodno dodijeljenih u drugom natječaju iz bilo kojeg javnog izvora (uključujući iz fondova EU-a), za aktivnosti, odnosno troškove koji nisu izvršeni,
 • su isti prihvatljivi troškovi već sufinancirani iz drugih izvora javne potpore.

Kad će polica osiguranja biti prihvatljiva?

Polica osiguranja bit će prihvatljiva ako se kumulativno ispune ovi uvjeti:

 1. korisnik je u polici osiguranja naveden kao osiguranik čija poljoprivredna proizvodnja je osigurana policom osiguranja,
 2. polica se odnosi na primarnu poljoprivrednu proizvodnju proizvoda navedenih u Prilogu I. Pravilnika,
 3. biljna proizvodnja (površine s kulturama) evidentirana je u evidenciji sustava za identifikaciju poljoprivrednih parcela i evidenciju uporabe poljoprivrednoga zemljišta u digitalnom grafičkom obliku (ARKOD sustav),
 4. stočarska proizvodnja evidentirana je u sustavu za identifikaciju i registraciju životinja sukladno propisima o veterinarstvu i drugim relevantnim registrima ili evidencijama koje vodi Ministarstvo poljoprivrede,
 5. polica pokriva isključivo gubitke godišnje poljoprivredne proizvodnje korisnika od jednog ili više osiguranih rizika, i to: nepovoljnih klimatskih prilika, bolesti životinja, zaraze organizmima štetnim za bilje, okolišnih incidenata i/ili mjera protiv unošenja u Europsku uniju organizama štetnih za bilje ili biljne proizvode te protiv njihovog širenja unutar Europske unije,
 6. gubitak poljoprivredne proizvodnje može nastati i zbog gubitka kvalitete proizvoda kao posljedice osiguranih rizika iz prethodne točke,
 7. polica pokriva isključivo štete nastale uslijed gubitka poljoprivredne proizvodnje veće od 20 % prosječne godišnje poljoprivredne proizvodnje,
 8. korisnik je platio najmanje 30% premije osiguranja prije podnošenja zahtjeva za isplatu potpore.

Kumulativni opći uvjeti prihvatljivosti troška su:

 1. dokazivost putem računa ili dokumenata jednake dokazne vrijednosti,
 2. usklađenost s odredbama članka 65. stavka 11. Uredbe (EU) br. 1303/2013,
 3. provedba na području Republike Hrvatske.

Prihvatljivi trošak za potporu je trošak premije osiguranja za policu osiguranja koja ispunjava gore navedene uvjete za policu osiguranja.

Kad će korisnik steći pravo na osigurninu?

Osigurninu po polici osiguranja moguće je ostvariti ako je nadležno tijelo proglasilo nepovoljnu klimatsku priliku, izbijanje bolesti životinja, okolišni incident ili izdalo naredbu o postupanju u slučaju zaraze organizmima štetnim za bilje.

Do zemlje došao dok se još nije dobivao poticaj, danas Agro Puškarić gradi još jaču priču i - zapošljava!

Nepovoljne klimatske prilike u poljoprivredi su nepovoljni vremenski uvjeti, kao što su mraz, udar groma, oluja, tuča, led, duža razdoblja visokih temperatura te jaka kiša, koji se mogu izjednačiti s elementarnom nepogodom, kao i njihove posljedice u obliku poplava, suša i/ili požara.

Kako se utvrđuje vrijednost poljoprivredne proizvodnje?

Budući da je predmet osiguranja vrijednost biljne ili stočarske proizvodnje (prinos, urod, grlo, kljun, proizvod, uključujući kvalitetu) na određenoj proizvodnoj jedinici koju u biljnoj proizvodnji predstavlja ARKOD parcela, a u stočarskoj proizvodnji Jedinstveni identifikacijski broj gospodarstva (JIBG), treba utvrditi vrijednost takve proizvodnje.

Prosječna vrijednost poljoprivredne proizvodnje utvrđuje se prema vrijednostima zabilježenim u knjigovodstvenim izvještajima korisnika u trogodišnjem razdoblju koje prethodi godini osiguranja ili kao prosječna vrijednost trogodišnje proizvodnje u proteklom petogodišnjom razdoblju, ne uzimajući u obzir najveću i najmanju vrijednost.

Ne može li korisnik dokazati prosječnu vrijednost svoje poljoprivredne proizvodnje, ista se može utvrditi sukladno važećim vrijednostima prosječne proizvodnje koje se koriste u verifikaciji šteta prema propisima kojima se uređuje područje procjene šteta od elementarnih nepogoda ili vrijednostima navedenim u drugim relevantnim registrima ili evidencijama što ih vodi Ministarstvo poljoprivrede ili ustanove u poljoprivredi.

Kolika je visina potpore?

Sredstva potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje s 85% udjela, a Republika Hrvatska s 15% udjela.

Maksimalni iznos potpore po jednom korisniku iznosi 75.000 EUR godišnje. Preračun eura u kune obavljat će se prema zadnjem tečaju eura koji je Europska središnja banka odredila prije 1. siječnja godine u kojoj je donesena odluka o ostvarivanju prava na potporu. Intenzitet potpore iznosi do 70% prihvatljive premije osiguranja.

Podnošenje zahtjeva za isplatu potpore

Natječaj objavljuje i provodi Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Zahtjev za isplatu potpore podnosi se putem AGRONET-a, a korisnik mora biti upisan u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu.

Isplata potpore izvršava se sukladno odobrenim zahtjevima za isplatu potpore, odnosno izdanim Odlukama o ostvarivanju prava na potporu.


Tagovi

Mjera 17 Osiguranje Ruralni razvoj


Autorica

Dunja Mak

Više [+]

Dunja je magistra prava zaposlena kao pravna savjetnica u Savjetovalištu za potrošače u Osijeku. Autorica je pravnih kolumni u nekoliko poslovnih časopisa, usko surađuje s medijima te održava predavanja o pravima i obvezama trgovaca i potrošača.

Izdvojeni tekstovi

Izdvojen oglas

KLUB

Istra i #zemljacrvenica