Zadnje aktivnosti

Zadnje aktivnosti korisnika mogu vidjeti samo registrirani korisnici.

Online korisnici

Online korisnike Agrokluba mogu vidjeti samo registirani korisnici.
Za potpune funkcionalnosti ovih servisa, prijavi se.

Promo

 • Zakup poljoprivrednog zemljišta
 • 18.03.2014. 12:00

Od zahtjeva do zakupa u šest koraka

Kako od Zahtjeva za prikupljanje dokumentacije za raspisivanje javnog poziva za zakup zemljišta doći do Ugovora o zakupu s Agencijom za zemljište?

Foto: depositphotos.com, Xalanx
 • 2.985
 • 191
 • 0

Raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske.

Članak 27 Zakona o poljoprivrednom zemljištu navodi da se poljoprivredno zemljište u vlasništvu države daje u zakup putem javnog poziva na rok od 50 godina. Poziv za zakup raspisuje se prvenstveno za katastarske čestice koje čine proizvodno-tehnološke cjeline, površine najviše do 100 hektara. Dokumentacija i zahtjevi podnose se prvenstveno za proizvodno-tehnološke cjeline. Sudionik poziva za zakup može biti nositelj OPG-a, zadruge koje se bave poljoprivrednom djelatnošću, zadruge čiji su zadrugari poljoprivredni proizvođači i druge fizičke i pravne osobe koje su do isteka roka za podnošenje ponuda platile sve obveze s osnova korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, a protiv kojih se ne vodi postupak radi predaje u posjed poljoprivrednog zemljišta, o čemu dostavljaju izjavu uz ponudu na poziv.

Postupak zakupa u šest koraka

 1. Zahtjev - Stranka i jedinice lokalne samouprave
 2. Prikupljanje dokumentacije - jedinice lokalne samouprave
 3. Postupanje Agencije
 4. Raspisivanje javnog poziva - Agencija
 5. Postupanje Povjerenstva za dodjelu zakupa i odluka Agencije
 6. Ugovor o zakupu

1. korak - Zahtjev

1.1. Zainteresirana fizička ili pravna osoba podnosi jedinici lokalne samouprave Zahtjev za prikupljanje dokumentacije za raspisivanje javnog poziva.

1.2. Jedinice lokalne samouprave prikupljaju dokumentaciju potrebnu za raspisivanje javnog poziva za zakup.

1.3. Jedinice lokalne samouprave dostavljaju Agenciji Zahtjev za raspisivanje javnog poziva i prikupljenu dokumentaciju potrebnu za raspisivanje javnog poziva za zakup.

 • Ako jedinica lokalne samouprave u roku 30 dana ne postupi po Zahtjevu, zainteresirana osoba može samostalno prikupiti dokumentaciju i zajedno ih sa Zahtjevom samostalno dostaviti Agenciji.
 • Jedinica lokalne samouprave može i bez zahtjeva fizičke ili pravne osobe samostalno prikupiti dokumentaciju i zajedno sa Zahtjevom dostaviti ih Agenciji.

2. korak - Dokumentacija

Prema Pravilniku o dokumentaciji potrebnoj za raspisivanje javnog poziva za zakup, zakup za ribnjake i zamjenu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, dokumentacija potrebna za raspisivanje javnog poziva za zakup poljoprivrednog zemljišta koju prikupljaju jedinice lokalne samouprave je slijedeća

 1. popunjeni obrazac zahtjeva s popisom katastarskih čestica za koje se traži raspisivanje javnog poziva,
 2. zemljišnoknjižni izvadci (e-izvadak ukoliko je dostupan),
 3. posjedovni listovi (e-izvadak ukoliko je dostupan),
 4. uvjerenje Upravnog tijela županije, odnosno Grada Zagreba nadležnog za prostorno uređenje nalazi li se, prema važećem prostornom planu uređenja, poljoprivredno zemljište izvan granica građevinskog područja,
 5. očitovanje jedinica lokalne samouprave je li poljoprivredno zemljište obraslo višegodišnjim raslinjem i u kolikoj mjeri,
 6. uvjerenje jedinica lokalne samouprave da poljoprivredno zemljište nije dano u neki od oblika raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem,
 7. posebni uvjeti zaštite prirode koje utvrđuje središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove zaštite prirode, ako se poljoprivredno zemljište nalazi unutar zaštićenog područja,
 8. očitovanje Hrvatskog centra za razminiranje nalazi li se poljoprivredno zemljište u minski sumnjivom području katastarskih općina u RH u kojima je utvrđeno postojanje minski sumnjivih površina,
 9. očitovanje Hrvatskih šuma d.o.o. - Uprava šuma podružnica jesu li katastarske čestice obuhvaćene šumsko-gospodarskim planovima, ukoliko su u posjedovnom listu upisane po kulturi kao šuma ili šumsko zemljište.
 10. očitovanje Hrvatskih voda jesu li katastarske čestice javno vodno dobro, odnosno jesu li u zonama sanitarne zaštite, ukoliko su u posjedovnom listu upisane kao posjednik Hrvatske vode.

3. korak - Agencija

3.1. Agencija provjerava dokumentaciju koju je dostavila jedinica lokalne samouprave.

3.2. Agencija poziva jedinicu lokalne samouprave na dopunu dokumentacije, ako ista nije potpuna.

3.3. Nakon provjere dokumentacije Agencija donosi Odluku o raspisivanju javnog poziva za dodjelu zakupa.

 • Agencija raspisuje javni poziv za dodjelu zakupa na temelju odluke

4. korak - Javni poziv za dodjelu zakupa

4.1. Agencija raspisuje javni poziv za dodjelu zakupa.
4.2. Svi zainteresirani ponuditelji dostavljaju svoje ponude na javni poziv za dodjelu zakupa.
4.3. Sastavni dio ponude je Obrazac Gospodarskog programa korištenja poljoprivrednog zemljišta (Uredba o obrascu i načinu vrednovanja gospodarskog programa korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske)

Nevažeće ponude

 • Zajednička ponuda ponuditelja na pozivu za zakup
 • Kada ponuđena zakupnina na pozivu za zakup od strane ponuditelja koji ispunjava pozivne uvjete prelazi dvostruki iznos početne zakupnine

5. korak - Povjerenstvo za dodjelu zakupa

5.1. Agencija imenuje Povjerenstvo za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske od ukupno pet članova - tri iz Agencije za poljoprivredno zemljište, dva iz jedinica lokalne samouprave.

5.2. Povjerenstvo pregledava zaprimljenu dokumentaciju sudionika javnog poziva i vrši bodovanje dokumentacije i ponuđene zakupnine.

5.3. Bodovanje pristiglih ponuda na javnom pozivu:

 • a) Gospodarski program, do 60 bodova,
 • b) dosadašnji posjednik ako je u mirnom posjedu temeljem valjano provedenog natječaja, 20 bodova,
 • c) visina ponuđene zakupnine, do 20 bodova, proporcionalno u rasponu od početne do dvostruke početne zakupnine, koja nosi najviši broj bodova

5.4. Povjerenstvo daje Prijedlog o najpovoljnijem ponuditelju Agenciji kako bi se donijela Odluka o dodjeli zakupa.

5.5. Agencija donosi Odluku o dodjeli zakupa najpovoljnijem ponuditelju na prijedlog Povjerenstva za dodjelu zakupa.

6. korak - Ugovor o zakupu

6.1. Ravnatelj Agencije i podnositelj ponude sklapaju Ugovor o zakupu na temelju Odluke o dodjeli zakupa najpovoljnijem ponuditelju.

6.2. Na temelju sklopljenog Ugovora o zakupu Povjerenstvo u roku od 30 dana od dana sklapanja Ugovora tj. po skidanju usjeva dotadašnjeg posjednika uvodi novog zakupnika u posjed.

6.3. Povjerenstvo imenuje Agencija. O uvođenju u posjed sastavlja se zapisnik. U roku od 15 dana od uvođenja u posjed zakupnik je dužan platiti zakupninu.

Foto: depositphotos.com, Xalanx


Tagovi

Zakup zemljišta Agencija za zemljište Dodjela zakupa Ugovor o zakupu Zapisnik Dokumentacija Prijedlog o najpovoljnijem ponuditelju Javni poziv za dodjelu zakupa JLS Jedinice lokalne samouprave Obrazac Nositelj OPG-a Zadruge Zemljišnoknjižni i


Autorica

Ivana Nađ

Više [+]

Ivana je urednica na Agroklub portalu. "Vaša uvjerenja ne čine vas boljom osobom. Djelovanje čini."

Izdvojeni tekstovi

Izdvojen oglas

KLUB

Danas je na prostorima zagrebačkog velesajma otvoren Međunarodni sajam poljoprivrede, poljoopreme i mehanizacije #CroAgro te sajmovi hrane i zdravog življenja kojem je zemlja partner Indija, najmnogoljudnija zemlja svijeta, a koji će od 30.... Više [+]