• Višestruka sukladnost
  • 30.10.2015. 09:15

Od 2016. obvezno poštivanje još 7 novih standarda!

Gospodarstvo je dužno voditi evidencije o vrsti i podrijetlu hrane kojom su hranjene životinje, veterinarskim lijekovima pri liječenju životinja, pojavama bolesti kod životinja i još mnogo drugog!

  • 938
  • 102
  • 0

Provođenje uvjeta višestruke sukladnosti, vezanih uz zaštitu okoliša, zdravlje ljudi, životinja i bilja te dobrobit životinja, kao i uz dobru poljoprivrednu i okolišnu praksu, provodi se od 1. siječnja 2014. godine. SMR standardi označavaju minimalne uvjete upravljanja vezane za zaštitu okoliša, zdravlja ljudi, životinja i bilja te dobrobit životinja. Čak 7 novih SMR standarda počinje se primjenjivati od 1. siječnja 2016. godine. Provjerite koje su nove stvari kojih se proizvođači moraju pridržavati!

SMR standardi uvode se postepeno

Želite znati više o uvjetima višestruke sukladnosti? Dodatne informacije pronađite ovdje.

Obveza ispunjavanja SMR standarda se odnosi na sve poljoprivredne objekte, opremu i mehanizaciju na farmi obveznika. Proizvođač mora ispunjavati SMR standarde tijekom cijele godine u kojoj je podnio zahtjev za primanje potpora. Primjena SMR uvjeta uvodi se postupno, prvi dio od 2014. godine, drugi dio od 2016. godine, a treći dio od 2018. godine.

Koji se novi standardi kontroliraju od 1. siječnja 2016. godine?

Naziv SMR standarda

Područje primjene

SMR 9 Standardi za sredstva za zaštitu bilja

Javno zdravlje, zdravlje životinja i biljaka

SMR 10 Standardi vezani za zabranu korištenja nekih tvari s hormonskim ili tirostatskim djelovanjem i betaanatgonista

SMR 11 Standardi vezani za zdravstvenu ispravnost hrane

SMR 12 Standardi za kontrolu i iskorjenjivanje spongirormnih encefalopatija

SMR 13 Standardi za kontrolu slinavke, šapa i klasične svinjske kuge

Izvješćivanje o bolestima

SMR 14 Standardi za kontrolu određenih bolesti životinja i posebne mjere za vezikularne bolesti svinja

SMR 15 Standardi za kontrolu i iskorjenjivanje bolesti plavog jezika

Što možete očekivati za vrijeme kontrole na terenu i koje su obveze proizvođača, možete pročitati ovdje. Svrha ovih standarda je očuvanje zdravlja ljudi, životinja i biljaka.

Koje dokumente inspektori traže na uvid?

Evidenciju zaštite i gnojidbe, kao i evidenciju ostalih aktivnosti na gospodarstvu možete voditi u našoj eGAP aplikaciji za dokumentiranje proizvodnje!

Inspekcija provjerava postoji li evidencija korištenja zaštitnih sredstava, tj. jesu li se na gospodarstvu koristila isključivo sredstva za zaštitu bilja registrirana i dopuštena za korištenje u RH. Osim evidencije zaštite, proizvođači su obvezni voditi i evidenciju gnojidbe (prema Zakonu o gnojivima i poboljšivačima tla, NN 163/03). Evidenciju zaštite i gnojidbe, kao i evidenciju ostalih aktivnosti na gospodarstvu možete voditi u našoj eGAP aplikaciji za dokumentiranje proizvodnje! Ona je svojevrstan dnevnik proizvodnje, a korisnicima je unos brži, lakši i jednostavniji u odnosu na evidenciju na papiru ili tablicama. Osim evidencija zaštite i gnojidbe, gospodarstvo je dužno voditi evidencije o vrsti i podrijetlu hrane kojom su hranjene životinje, veterinarskim lijekovima pri liječenju životinja, pojavama bolesti kod životinja, rezultatima analiza na uzorcima od životinja, izvješćima o obavljenim pregledima životinja itd.

Sve informacije o ostalim uvjetima višestruke sukladnosti, procesu kontrole, ali i načinima savjetovanja i dodatnog informiranja pronađite na web stranicama Agencije ili u dokumentu koji možete pronaći u prilogu članka.


Dokumenti


Tagovi

Izravna plaćanja Zajednička poljoprivredna politika Inspekcija Evidencija aktivnosti Sigurnost hrane Zaštita bilja Apprrr Porijeklo hrane Zdravstvena ispravnost hrane Bolest plavog jezika