• Mjere ruralnog razvoja 2014.
  • 03.01.2014. 07:10

Očuvanje okoliša za održivi ruralni razvoj

Smanjenje onečišćenja tla, vode i zraka, poticanje plodnosti tla, biološke raznolikosti te prirodnih mehanizama regulacije, optimalne uporabe agrokemikalija, ekonomske održivosti sustava proizvodnje ciljevi su mjere Agrookoliš i klima

Foto: nanohygienics.com
  • 738
  • 73
  • 0

Mjera Programa ruralnog razvoja Agrookoliš i klima kreirana je kao odgovor na sve veću potrebu za održivim ruralnim razvojem, sa željom da potakne poljoprivrednike na dobrovoljno korištenje proizvodnih metoda koje su spojive sa zahtjevima šire društvene zajednice za očuvanjem i poboljšanjem okolišnih uvjeta. Istovremeno se postiže zaštita karakterističnih krajobraza, prirodnih resursa, tla i genetske raznolikosti od daljnjeg propadanja ili gubitka. Aktivnosti u okviru ove mjere biti će usmjerene na prilagodbu i ublažavanje klimatskih promjena kroz uvođenje obnovljivih izvora energije, smanjenja emisije stakleničkih plinova iz poljoprivredne proizvodnje.

Mjera obuhvaća pet paketa, a to su Poboljšanje plodnosti tla i zaštitu od erozije, gdje ulazi obrada tla i sjetva na terenu s nagibom za oranične jednogodišnje kulture, zatravnjivanje trajnih nasada, uspostava i održavanje terasa, konzervacijski sustavi obrade tla za oranične kulture, široki plodored. Zaštita genetskih resursa uključuje izvorne i zaštićene pasmine domaćih životinja te očuvanje izvornih i zaštićenih vrsta i kultivara poljoprivrednog bilja. Očuvanje bioraznolikosti odnosi se na očuvanje i revitalizaciju tradicijskih višegodišnjih nasada (voćnjaka, vinograda), prirodnih travnjaka bogatih vrstama, krških travnjaka, uspostavu cvjetnih traka te očuvanje obilježja krajobraza (suhozidi, soliterna stabla). Zaštita podzemnih i nadzemnih voda od štetnog utjecaja poljoprivrede uključuje podmjere reduciranr gnojidbe te uspostave bioloških tampon zona uz vodotokove, kao i sjetvu pokrovnog usjeva. Tu su i Uzgojne prakse usmjerene ka učinkovitijem korištenju vode u poljoprivredi koje se odnose na uzgoj pod malčem i učinkovitije korištenje vode i hranjiva.

Foto: nanohygienics.com


Tagovi

Mjere ruralnog razvoja 2014 Ministarstvo poljoprivrede Prijedlog uredbe EU parlamenta u potpori ruralnom razvoju Agrookoliš i klima Plodnost Zaštita Agrokemikalije Okolišni uvjeti Genetski resursi


Autorica

Renata Dragović

Uvijek željna novih znanja i izazova u području ekološke poljoprivrede. Posjeduje višegodišnje iskustvo u poljoprivrednoj proizvodnji, standardima kvalitete i EU projektima.

Izdvojeni tekstovi

Izdvojen oglas

KLUB

Visoravan Veliko Rujno na Velebitu