• Zaraženo mlijeko
  • 28.02.2013.

Obavijest proizvođačima mlijeka

Mjere za otklanjanje problema u proizvodnji mlijeka prouzročene pojavom aflaktoksina u mlijeku

  • 390
  • 19
  • 0

Ministarstvo poljoprivrede provodi više mjera radi uklanjanja problema nastalih u proizvodnji mlijeka na pojedinim farmama uslijed povećane koncentracije aflatoksina M1 u mlijeku.

Od 26.2.2013. do 06.3.2013. godine s farmi na kojima je utvrđena razina aflatoksina u mlijeku iznad dopuštenih granica, mljekare s kojima proizvođač ima ugovor o otkupu preuzet će mlijeko radi otpreme istog u postrojenja za proizvodnju bioplina na daljnje zbrinjavanje. Trošak prijevoza kojeg mljekare obavljaju u ime i za račun Ministarstva snosi industrija mlijeka.

Ministarstvo poljoprivrede će djelomično obeštetiti proizvođače mlijeka (farmere).

Na istim farmama će djelatnici veterinarske inspekcije, Hrvatske poljoprivredne agencije (HPA) i ovlaštenih veterinarskih organizacija od 26.2.2013. uzimati uzorke stočne hrane (kukuruz i krmne smjese) radi utvrđivanja koncentracije aflatoksina. Uzimanje uzoraka i analize stočne hrane plaća Ministarstvo poljoprivrede.

Na ovim farmama, također od 26.2.2013. osigurat će se zamjenska zdravstveno ispravna stočna hrana (krmna smjesa) i ovom hranom farmeri su dužni hraniti muzne životinje u idućih 7 dana i za to vrijeme obavezno moraju obustaviti hranidbu muznih životinja s kukuruzom i krmnim smjesama s kojima su do tada hranili. Hranidbu ostalih životinja (koje nisu muzne krave) farmeri mogu nastaviti sa svojom stočnom hranom. Zamjensku stočnu hranu plaća Ministarstvo poljoprivrede. Nakon 7 dana hranjenja životinja dostavljenom krmnom smjesom ponovno će se izvršiti uzorkovanje mlijeka od strane nadležnih tijela radi utvrđivanja razine aflatoksina M1 u mlijeku. Po izvršenoj analizi uzoraka stočne hrane koja je zatečena na farmama (vlastita stočna hrana) i ovisno o utvrđenim koncentracijama aflatoskina u hrani proizvođači će biti upućeni na daljnje postupanje od strane Hrvatske poljoprivredne agencije i Poljoprivredne savjetodavne službe.

Ukoliko razina aflatoksina u stočnoj hrani bude u manjoj mjeri iznad dopuštenih koncentracija, farmeri će za nastavak hranjenja muznih životinja trebati dodati mikofiksatore u svoju stočnu hranu. Nabavku mikofiksatora osigurat će mljekare koje će plaćanje istih regulirati izravno s kooperantima.

Ukoliko razina aflatoksina bude u bitno povećanoj koncentraciji, Ministarstvo poljoprivrede će osigurati proizvođačim mlijeka kukuruz iz strateških robnih zaliha. S otkupom mlijeka mljekare će nastaviti čim nalazi na aflatoksin M1 u mlijeku budu ispod minimalno dozvoljene koncentracije.

Foto: RGBStock.com


Izvori

Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba


Tagovi

Proizvodnja mlijeka Aflatoksin Stočna hrana Ministarstvo poljoprivrede Mikofiksatori Analiza stočne hrane


Partner

Izdvojeni tekstovi

Izdvojen oglas

KLUB

Ako može Šimić, što ja ne bi mogao #snaše #belje