Zadnje aktivnosti

Zadnje aktivnosti korisnika mogu vidjeti samo registrirani korisnici.

Online korisnici

Online korisnike Agrokluba mogu vidjeti samo registirani korisnici.
Za potpune funkcionalnosti ovih servisa, prijavi se.

Promo

  • Zaštita bilja
  • 16.04.2010.

Novi Pravilnik za korisnike sredstava za zaštitu bilja

Prilagodba zakonodavstva

  • 13.451
  • 645
  • 0

U pregovaračkom poglavlju 11. “Poljoprivreda i ruralni razvoj” Republika Hrvatska je tijekom protekle četiri godine značajno prilagodila svoje zakonodavno područje biljno zdravstvo s pravnom stečevinom Europske Unije, pa su od 2005. godine na snazi dva temeljna propisa: Zakon o biljnom zdravstvu (75/05) i Zakon o sredstvima za zaštitu bilja (NN 70/05), koji s brojnim pratećim Pravilnicima reguliraju mnogobrojne poslove uz premještanje bilja i njihovu zaštitu od štetnih organizama.

Poljoprivredna obiteljska gospodarstva moraju biti upoznata i pridržavati se najvažnijim odredbama spomenute legislative, kako bi ubuduće bez sankcija obavljala svoju osnovnu djelatnost. Ovom stručnim prilogom pred sezonu proljetne i ljetne zaštite bilja od štetnih organizama kemijskim tretiranjem kratko se osvrćemo na Pravilnik o uputama kojih su se obvezni pridržavati korisnici sredstava za zaštitu bilja te uvjetima kojima moraju udovoljavati (objavljen u Narodnim novinama broj 135 od 10. studenoga 2008. godine), poglavito stoga jer vođenje evidencije o uporabi sredstava na otvorenom i zaštićenom prostoru koje su dužni voditi proizvođači bilja i biljnih proizvoda namijenjenih tržištu stupio na snagu od 1. siječnja 2010.godine!

Sva kemijska sredstva za zaštitu bilja (a isto vrijedi za sredstva u ekološkoj proizvodnji) moraju se primjenjivati u skladu s rješenjem o registraciji, odnosno dozvolom Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja te u skladu s uputama, upozorenjima i obavijestima na etiketi. Sredstva treba koristiti na način najprihvatljiviji s gledišta dobre poljoprivredne prakse, integrirane zaštite bilja i zaštite okoliša, a korisnici također moraju poštivati odredbe propisa koji uređuju sigurnost i zaštitu na radu. Ako se tretira u noćnim satima blizu naselja moraju se poštivati odredbe koje uređuju javni red i mir.

Većina djelatnih tvari kemijskih sredstva je prema opasnosti svrstano u četiri skupine, pa svi korisnici kod tretiranja posebno moraju voditi računa o sljedećim mjerama opreza: (1) pri tretiranju treba spriječiti izloženost ljudi i domaćih životinja sredstvu, te (2) spriječiti da sredstvo dospije u (2a) izvore vode, vodotoka, bunara, jezera, mora i druge površinske i podzemne vode; (2b) u objekte koji služe za opskrbu pitkom vodom; (2c) na susjedne kulture i ostale poljoprivredne površine; (2d) u objekte gdje obitavaju ljudi; (2e) u objekte gdje uzgajamo domaće životinje ili držimo divljač ili (2f) u druge neciljane objekte.

U vrijeme cvatnje poljoprivrednih kultura korisnik mora najmanje 48 sati prije tretiranja kontaktnim sredstvom opasnim za pčele obavijestiti pčelare! Ako korisniku pčelar nije poznat, mora obavijestiti najbližu udrugu pčelara. Radi dodatne zaštite pčela, cvjetni podrast u višegodišnjim nasadima (voćnjacima i vinogradima) mora u trenutku tretiranja sredstvima koja su opasna za pčele biti pokošen. U cvatnji poljoprivrednih kultura zabranjena je primjena sistemičnih sredstava opasnih za pčele, a primjena kontaktnih sredstva opasnih za pčele u vrijeme cvatnje dopuštena je samo u noćnim satima (i to počevši dva sata nakon zalaska do dva sata prije izlaska sunca).

Zabranjeno je ostatke sredstva izlijevati u vode, vodotoke, kanale, bunare, jezera, more i druge površinske i podzemne vode. Voda koja se koristila kod pranje uređaja za primjenu sredstva za zaštitu bilja mora se zbrinuti tako da ne postane izvor onečišćenja površinskih i podzemnih voda (najbolje je raspršiti na tim sredstvom tretiranoj površini). Pri tretiranju površina koje su u blizini površinskih i podzemnih voda mora se poštovati zaštitni pojas u skladu s uputama za uporabu i oznakama na etiketi, te propisima koji uređuju zaštitu voda. Nakon uporabe sredstva, praznu ambalažu valja zbrinuti na propisan način.

Od početka kalendarske 2010. godine svi tržni proizvođači bilja i biljnih proizvoda obvezni su voditi već ranije spomenutu evidenciju o uporabi sredstva na otvorenom te u zatvorenom i zaštićenom prostoru. Osim općih podataka (ime i prezime korisnika - osoba koja je provela tretiranje, ime vlasnika ili posjednika bilja, MIBPG iz Upisnika poljoprivrednih gospodarstva, podaci o tretiranim površinama - katastarska općina, broj katastarske čestice i površina), “evidencijski list” mora za svaku uporabu sredstva za zaštitu bilja sadržavati: 1) datum i vrijeme tretiranja; 2) vrste bilja i površina tretiranja; 3) razvojna faza tretiranog bilja; 4) namjena tretiranja; 5) trgovački naziv sredstva (kad se koristi mješavina navesti sva sredstva); 5) aktivnu ili djelatnu tvar; 6) količinu utrošenog škropiva (lit.); 7) količinu sredstva (kg/ha ili lit./ha ili%); 8) količinu utrošene djelatne tvari (npr. ako se koristi fungicid Delan 700 WDG u količini 0,75 kg/ha, tada je trošeno 525 grama djelatne tvari ditianon na hektar!) i 10) datum berbe, žetve, košnje ili vađenja iz tla!

Evidencija se vodi po parcelama i kulturama, a ako proizvođač uzgaja istu kulturu na više parcela koje čine jedinstvenu cjelinu, tada se može voditi na istom “Evidencijskom listu”! Za svaki zaštićeni objekt evidencija se vodi zasebno, a tako popunjeni evidencijski listovi čuvaju se najmanje pet godina. Posebnim će se propisom svi tržni proizvođači bilja trajno usavršavati i osposobljavati za primjenu kemijskih sredstva za zaštitu bilja. Korisnici pri tretiranju moraju koristiti uređaje za primjenu koji će se posebnim propisima morati redovito pregledavati i nositi znak o redovnom pregledu! Sredstva moraju biti skladištena u originalnoj ambalaži, odvojeno od hrane i hrane za životinje, izvan dosega djece, uz određene uvjete glede temperature, vlage i svjetlosti. Ako se tijekom ili nakon tretiranja uoči opasnost ili neželjeno djelovanje sredstva ili ostataka sredstva o tome treba odmah obavijestiti nadležnog poljoprivrednog inspektora. Posebni su uvjeti ovim Pravilnikom također propisani za davatelje usluga u poslovima suzbijanja i iskorjenjivanja štetnih organizama!

Za obiteljska su gospodarstva u ovom kratkom pregledu ukratko su izloženi najvažniji dijelovi Pravilnika o uputama kojih su se obvezni pridržavati korisnici sredstava za zaštitu bilja te uvjetima kojima moraju udovoljavati (NN 135/08), a za Međimurje kao najmanju, ali najgušće naseljenu županiju posebno ističemo odredbe o zaštiti površinskih i podzemnih voda (područje med Murom i Dravom), zatim pravila za zaštitu pčela (zbog brojnih površina plantažnih voćnjaka i vinograda koje se moraju tretirati u cvatnji) i obvezu popunjavanja “evidencijskog lista o uporabi sredstva za zaštitu bilja”.

U skoroj budućnosti na polja, voćnjake i vinograde moći će pristupiti samo tehnički ispravni i pregledani uređaji za aplikaciju. Posebnim Pravilnikom o gospodarenju otpadom (NN 23/07) i vođenjem evidencije kroz “Očevidnik o tijeku i nastanku otpada” (Obrazac ONTO) i “Prateći list” (Obrazac PL - Oo) uređen je način prikupljana prazne ambalaže nakon korištenja sredstva (ambalažu tekućih formulacija obavezno tri puta ispirati nakon njihove potrošnje). Sve fizičke osobe koje su tržni proizvođači poljoprivrednih proizvoda moraju se od 2010. godine uključiti u sustavni način zbrinjavanja prazne ambalaže kemijskih sredstva za zaštitu bilja.

Obiteljska gospodarstva koja su prijavljena kao komercijalna u Upisnik PG-a dobivaju od početka ove godine na kućne adrese knjižicuNačela dobre poljoprivredne prakse” koja će se pristupanjem Republike Hrvatske u punopravno članstvo EU primjenjivati kroz brojne propise i na taj način uvjetovati ostvarivanje izravnih plaćanja (novčanih poticaja) iz fonda zajedničke poljoprivredne politike. Od 1. ožujka 2010. godine u službenom je listu objavljen i Pravilnik o integriranoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda (NN 32/10) kojim se uređuju uvjeti prijave u Upisnik proizvođača u integriranoj proizvodnji, te označavanje i stavljanje na tržište integriranih proizvoda. Trenutno su u izradi tehnološke smjernice koje će u voćarstvu, vinogradarstvu, povrćarstvu i ratarstvu propisivati uvjete proizvodnje.

Autor: mr. Milorad Šubić


Izvori

Međimurje - županijske novine


Tagovi

Zaštita bilja Pravilnik Zakon Dobra poljoprivreda Zbrinjavanje ambalaže Evidencijski list