• Potpore
  • 04.01.2013.

Nema više isplata potpora na zaštićene račune!

Od 2013. godine potpore se isplaćuju isključivo na žiro račune korisnika

  • 3.232
  • 147
  • 0

Sukladno Naputku ministra poljoprivrede Tihomira Jakovine koji se odnosi na provedbu odredbe članka 63. Zakona o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (NN br. 120/12, 136/12), a vezano za isplatu potpora isključivo na žiroračun korisnika, agencija za plaćanje obavještava sve korisnike potpora u poljoprivredi o sljedećem.

Sukladno članku 8. Zakona o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju od 24. srpnja 2010. godine (NN br. 92/10) te sukladno članku 4. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju od 04. studenog 2011. godine (NN br. 124/11) propisano je da sredstva potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju ne mogu biti predmet ovrhe. Na temelju tog propisa, a u skladu s Pravilnikom o postupanju s primanjima i naknadama izuzetim od ovrhe, donesenim od strane ministra financija (NN br. 148/10, NN br. 31/11) korisnici državnih potpora u poljoprivredi čiji je žiroračun bio blokiran, otvarali su posebne račune na koje se vršila isplata državnih potpora.

Sukladno Zakonu o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju od 31. listopada 2012. godine (NN br. 120/12) koji je stupio na snagu 08. studenog 2012. godine odredba o izuzeću više ne postoji te se isplata potpore izvršava sukladno članku 63. stavku 1. tog Zakona koji glasi: Isplata potpora obavlja se isključivo na žiroračun korisnika.

Na temelju ove odredbe isplata potpora korisnicima ne može se više vršiti na račun posebnih namjena. Slijedom navedenog pozivamo sve korisnike potpora u poljoprivredi koji u Upisniku poljoprivrednih gospodarstava imaju upisan račun posebnih namjena („zaštićeni račun“) da u što kraćem roku naprave promjenu računa u račun za poslovne namjene.

Napominju da od 01. siječnja 2013. godine Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju više neće izvršavati isplate državnih potpora krajnjim korisnicima na račun posebnih namjena.

Isplate poticaja kreću krajem siječnja

Danas smo dobili i odgovor na upit o dinamici isplata iz agencije za plaćanja koja kaže da će isplata potpora za proizvodnu 2012. godinu započeti krajem siječnja 2013.


Tagovi

Poticaji Jakovina Zaštićeni računi Isplate

Izdvojeni tekstovi

Izdvojen oglas

KLUB

Selo malo; pitomo, slavonsko :)