• Natječaj
 • 19.07.2013.

Natječaj za izbor ravnatelja Poljoprivrednog instituta Osijek

Poljoprivredni institut Osijek objavio je u Narodnim novinama i Glasu Slavonije od 10.7.2013. godine natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Poljoprivrednog instituta Osijek.

 • 384
 • 18
 • 0

Temeljem članka 40. i 41. Zakona o ustanovama, članka 26. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, članka 30. i 31. Statuta Poljoprivrednog instituta Osijek, Upravno vijeće Poljoprivrednog instituta Osijek odlukom od 24.06.2013. godine raspisalo je u Narodnim novinama i Glasu Slavonije od 10.7.2013. godine Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Poljoprivrednog instituta Osijek.

Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

 • izabrana u znanstveno zvanje - najmanje znanstveni suradnik iz područja biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda (agronomija),
 • iskustvo u vođenju ili realizaciji znanstvenih i stručnih projekata iz područja djelatnosti Instituta,
 • iskustvo u vođenju i rukovođenju,
 • aktivno znanje engleskog jezika.

Ravnatelja imenuje Upravno vijeće Instituta na mandat od 4 godine, a ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja.

Upravno vijeće će s izabranim kandidatom za radno mjesto ravnatelja, nakon donošenja odluke o imenovanju, sklopiti ugovor o radu na 4 godine.

Uz pismenu prijavu za natječaj kandidati trebaju priložiti u izvorniku ili ovjerenoj preslici:

 1. Životopis s popisom znanstvenih i stručnih radova,
 2. Diplomu o akademskom stupnju,
 3. Potvrdu o izboru u znanstveno zvanje iz znanstvenog područja biotehničke znanosti, znanstvenog polja poljoprivreda (agronomija),
 4. Potvrdu da ima iskustvo u vođenju ili realizaciji znanstvenih i stručnih projekata iz područja djelatnosti Instituta,
 5. Potvrdu da ima iskustvo u vođenju i rukovođenju,
 6. Potvrdu/diplomu ovlaštene institucije o znanju i sposobnosti komuniciranja na engleskom jeziku/završenog tečaja,
 7. Potvrdu o nekažnjavanju i da nije pokrenut kazneni postupak, ne stariju od mjesec dana,
 8. Program rada i razvoja Instituta za vrijeme trajanja mandata.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja mogu se podnijeti u roku od 15 dana od dana objave ovog natječaja, u zatvorenoj omotnici na adresu: Poljoprivredni institut Osijek, Južno predgrađe 17, 31103 Osijek, s naznakom "Natječaj za ravnatelja - NE OTVARAJ".

Sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune prijave kao i prijave dostavljene ili poslane poštom nakon propisanog roka neće se razmatrati.

Kandidati na natječaj bit će pismeno obaviješteni o rezultatima izbora u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Izdvojeni tekstovi

Izdvojen oglas

KLUB

Od malih nogu u poljoprivredi :) iza mene leje s rasadom duhana. Izazivam i vas da objavite poljopri... Pročitaj cijelu bilješku »