• Mjere ruralnog razvoja
 • 27.12.2013. 07:51

Nacionalna ruralna mreža za održiv razvoj

Mreža za ruralni razvoj uspostavljena je radi pomoći Ministarstvu poljoprivrede u provedbi mjera ruralnog razvoja sa zadacima promicanja informacija i partnerstava s ciljem ruralnog razvoja

 • 702
 • 54
 • 0

Republika Hrvatska je sukladno Uredbi Vijeća, u pretpristupnom razdoblju osnovala Mrežu za ruralni razvoj. Nacionalna mreža ruralnog razvoja usmjerena je na promicanje suradnje i međusobnog pomaganja između pojedinaca i organizacija uključenih u ruralni razvoj, a time se osigurava i odgovarajuća zastupljenost svih ruralnih interesa i protok informacija na svim razinama i prema svim sudionicima uključenim u mrežu. Mreža za ruralni razvoj broji ukupno 277 članova, koji su poslali prijave za članstvo po javnom pozivu. Rješenjem Ministra poljoprivrede od 15. studenog 2011. uspostavljen je Upravljački odbor Mreže.

Vizija, misija i cilj Nacionalne ruralne mreže

Vizija mreže je ravnomjerno razvijena Hrvatska, u kojoj stanovnici ruralnih prostora svojim društvenim i gospodarskim djelovanjem pridonose njenom razvoju te aktivno sudjeluju u brizi i očuvanju prostora u kojem žive. Hrvatska mreža za ruralni razvoj radi na poboljšanju uvjeta za cjeloviti razvoj i kvalitetan život u ruralnim područjima, putem umrežavanja i stvaranja partnerstva. Mreža se zalaže za održiv ruralni razvoj u Hrvatskoj, s ciljem okupljanja i povezivanja organizacija različitih profila radi razmjene mišljenja, informacija, znanja i iskustava, poticanja, organiziranja i pomaganja aktivnosti s područja razvoja ruralnog prostora, poticanja razvoja ruralnih zajednica te povezivanja različitih sektora u tima zajednicama, kao i unapređenja uvjeta za cjeloviti razvoj ruralnih područja Hrvatske i poboljšanja kvalitete življenja i broja radnih mjesta u njima.

Rukovodeći se dobrom europskom praksom i pristupom LEADER, Mreža slijedi načela održivog ruralnog razvoja, pristupa temeljenog na osobitostima područja, pokretanja zajednica koje kasne u uključivanju u razvojne procese, pristupa odozdo prema gore, razvoja lokalnih partnerstava u pristupima i djelovanju, umrežavanja i suradnje, inovativnosti, integralnog pristupa i lokalnog financiranja i upravljanja. Mreža je 2010. godine primljena u članstvo Partnerstva za ruralni razvoj - PREPARE, ugledne europske mreže, čiji su članovi europske i nacionalne organizacije za ruralni razvoj koje pripadaju civilnom sektoru.

Tko može pristupiti Nacionalnoj ruralnoj mreži?

Na temelju članka 67. stavak 2. Zakona o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju, donesen je Pravilnik o Mreži za ruralni razvoj (NN 99/10), kojim se propisuju uvjeti i način uspostavljanja, njezina organizacija i djelovanje. Mrežu čine članovi, jedinica za potporu mreži (Tajništvo mreže) i upravljački odbor (članak 4. - 6.). Kao članovi, mogu se javiti tijela državne uprave, stručne ustanove u poljoprivredi i ruralnom razvoju, jedinice lokalne i regionalne (područne) samouprave, regionalne i lokalne razvojne agencije, poljoprivredna gospodarstva, obrazovne i znanstvene institucije iz područja poljoprivrede i ruralnog razvoja, udruge i komore vezane uz poljoprivredu i ruralni razvoj i ostale fizičke i pravne osobe čije aktivnosti su vezane uz poljoprivredu i ruralni razvoj.

Upravljački odbor Nacionalne ruralne mreže

Jedinica za potporu HMRR-a (tajništvo mreže) djeluje u Ministarstvu pri Upravi za ruralni razvoj, Upravnoj direkciji SAPARD/IPARD programa. Upravljački odbor ima dvadeset jednog člana, a sastavljen je od predstavnika više ministarstava, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te stručnih, obrazovnih i znanstvenih institucija. Od ostalih dokumenata vezanih uz rad HMRR izdvajaju se IPARD program, Strategija ruralnog razvoja RH 2008.-2013. koju je donijelo Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja i Strategija regionalnog razvoja Republike Hrvatske, 2011. - 2013. koju je donijelo Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva.

Danas je usprkos teškoj ekonomskoj i gospodarskoj situaciji moguće poboljšanje uvjeta i kvalitete života i razvoja ruralnih područja, čemu znatan doprinos daje i HMRR, svojim modernim pristupom problematici. Značaj djelovanja HMRR-a je i u tome što se samo od 2007. do 2011. godine kroz IPARD program u Republici Hrvatskoj korisnicima bilo dostupno 179.000.000 eura (1,3 milijarde HRK) potpore. Svakako treba težiti osnivanju sličnih mreža i na drugim područjima djelovanja.

Dobrobiti umrežavanja

Svaka država članica je obvezna uspostaviti nacionalnu ruralnu mrežu. Ministarstvo poljoprivrede je tijekom 2012. uspostavilo Mrežu za ruralni razvoj, koja djeluje na cijelom ruralnom području Republike Hrvatske. Članstvo u Mreži je dobrovoljno. Jedinica za potporu Mreži (Tajništvo mreže) djeluje u Ministarstvu poljoprivrede pri Upravi ruralnog razvoja, EU i međunarodne suradnje. Mreža je sastavni dio/članica Europske mreže za ruralno razvoj (ENRD). Mreža će pomoći u provedbi, sukladno financijskim i organizacijskim mogućnostima, određenih aktivnosti EIP Mreže.

Ciljevi umrežavanja su:

 1. povećanje uključenosti dionika u provedbu ruralnog razvoja;

 2. poboljšanje kvalitete provedbe programa ruralnog razvoja;

 3. informiranje šire javnosti i potencijalnih korisnika o politici ruralnog razvoja;

 4. poticanje inovacije u poljoprivredi, proizvodnji hrane, šumarstvu i ruralnim područjima.

HMRR dio je Programa ruralnog razvoja

Krajnji korisnici ove mjere su fizičke i pravne osobe koje će udovoljiti uvjetima natječaja, a u svrhu provedbe aktivnosti Akcijskog plana Mreže. Prihvatljiva ulaganja (aktivnosti) koje će se sufinancirati su:

 • uspostava, rad i upravljanje Mrežom;

 • priprema i provedba Akcijskog plana

Prihvatljive aktivnosti i s njima povezani troškovi (izdaci) biti će dodatno razrađeni u provedbenim aktima/natječajima/Akcijskom planu.

U Akcijskom planu može biti opisano sljedeće:

 • upravljanje mrežom;

 • uključenost dionika u izradu plana programa;

 • pružanje obuke za lokalne akcijske grupe koje su u procesu nastajanja;

 • prikupljanje primjera projekata koji pokrivaju sve prioritete ruralnih razvojnih programa;

 • studije i analize koje su u tijeku;

 • aktivnosti umrežavanja za lokalne akcijske skupine i, posebice, tehničku pomoć za međuteritorijalnu i transnacionalnu suradnju;

 • aktivnosti umrežavanja vezanih uz iMreža promiče suradnju i uzajamnu pomoć između pojedinaca i organizacija uključenih u ruralni razvoj. Njezina je misija integrirati i ujediniti sve one koji na različitim razinama sudjeluju u ruralnom razvojunovaciju;

 • plan odnosa s javnošću, uključujući promidžbu i informacije koje se odnose na program ruralnog razvoja u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede, te informacija i aktivnosti usmjerene prema široj publici;

 • mogućnost sudjelovanja i doprinošenja aktivnostima Europske mreže za ruralni razvoj;

Dozvoljene aktivnosti i s njima povezani izdaci financiraju se i do 100 %. Način provjere i kontrole svih uvjeta i kriterija prihvatljivosti bit će opisani provedbenim aktom, a provodi ih APPRRR. Troškovi aktivnosti koji su sufinancirani od EAFRD-a ne mogu biti sufinancirani iz strukturnih fondova, kohezijskog fonda ili nekih drugih financijskih instrumenata Unije.


Tagovi

Mreža za ruralni razvoj Zakon Ministarstvo poljoprivrede Agencija za plaćanje Održiv ruralni razvoj APPRRR EAFRD HMRR EIP IPARD LEADER PREPARE


Autorica

Renata Dragović

Više [+]

Uvijek željna novih znanja i izazova u području ekološke poljoprivrede. Posjeduje višegodišnje iskustvo u poljoprivrednoj proizvodnji, standardima kvalitete i EU projektima.

Izdvojeni tekstovi

Izdvojen oglas

KLUB

Kad’ se praviš da te nema!

Inače, jeste sve pripremili za zimu - drva, zimnica, bašča… djeca, muž ;) ??!