• Proizvodnja rakije
  • 21.08.2021. 12:00

Kako registrirati destileriju na poljoprivrednom gospodarstvu?

Morate se upisati u registre triju ministarstva i godišnje dostavljati evidenciju o proizvodnji, prometu i kvaliteti destilata, te vrsti i količinama sirovine

Foto: Renata Prusina
  • 881
  • 343
  • 0

Ako želite proizvoditi rakiju, likere i slične proizvode na bazi alkohola na poljoprivrednom gospodarstvu, morate znati da proizvodnja i stavljanje na tržište jakih alkoholnih pića podliježe strogim zakonskim propisima. U postupku registracije morate obići čak tri ministarstva i Agenciju za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Što poljoprivrednik sve treba napraviti da bi mogao proizvoditi i prodavati proizvode na bazi alkohola, saznali smo od diplomiranog inžinjera prehrembene tehnologije Ozrena Hrste iz Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva u Ministarstvu poljoprivrede.

"Poljoprivrednik mora, prije svega, imati registriran OPG, a onda i dopunsku djelatnost, zatim se mora registrirati kao subjekt u poslovanju s hranom, zbog čega je potrebno zadovoljiti određene minimalne uvjete, te se na koncu upisati u u registar trošarinskih obveza“ navodi Hrsto.

Potrebno je obići tri različita ministarstva

Prvi korak je upis u Registar destilatera u Ministarstvu poljoprivrede, u koji su se dužni upisati svi poljoprivrednici koji proizvode rakije, likere i sve druge proizvode na bazi alkohola. Upisuje se pravna ili fizička osoba koja posjeduje uređaje i postrojenja za provođenje destilacije, provodi destilaciju i proizvodi godišnje više od 20 litara apsolutnog alkohola. Uz obrazac, potrebno je priložiti i druge dokumente ovisno o statusu (pravne ili fizičke osobe): Izvod iz sudskog registra, Obrtnicu, Rješenje o upisu u Upisnik OPG-ova, Izvod iz Upisnika proizvođača grožđa, vina i voćnih vina, te dokaz da je legalna građevina u kojoj je instalirana destilerija (lokacijska dozvola ili građevinska dozvola).

Drugi korak je upis u Upisnik dopunskih djelatnosti, a zahtjev se podnosi u APPRRR. Ako je prosječni godišnji dohodak od destilerije manji od polovice ukupnog godišnjeg dohotka OPG-a, tada ta djelatnost pripada kategoriji dopunske djelatnosti. Nositelj dopunske djelatnosti može biti član OPG-a, koji se bavi preradom poljoprivrednih proizvoda u etilni alkohol.

Treći korak je registracija objekta (destilerije) u kojem se obavlja djelatnost s hranom, u Ministarstvu zdravstva, jer je hrana svaka tvar ili proizvod prerađen, djelomično prerađen ili neprerađen, a namijenjen konzumaciji, sukladno Zakonu o hrani.

Četvrti korak je upis u Registar trošarinskih obveznika u Ministarstvu financija, odnosno Carinskoj upravi. Svaka pravna ili fizička osoba, koja proizvodi etilni alkohol mora podnijeti prijavu za upis teritorijalno nadležnom carinskom uredu, i to najkasnije osam dana prije početka obavljanja registrirane djelatnosti te prijaviti svaku izmjenu podataka navedenu prilikom prijave, kao i prestanak djelatnosti.

Ali to nije sve...

Proizvodnja alkohola za vlastite potrebe

Registrirani destilater mora voditi evidenciju o proizvodnji, prometu i kvaliteti destilata te vrsti i količinama sirovine, a jednom godišnje treba dostaviti Ministarstvu poljoprivrede podatke o proizvodnji, nabavkama, prodaji i zalihama za prethodnu kalendarsku godinu.

U proizvodnji alkohola, poljoprivrednik treba koristiti većinom vlastitu sirovinu, odnosno osnovni sastojak prerađenog proizvoda mora potjecati s poljoprivrednog gospodarstva, a dio može biti od tuđe sirovine. Prija stavljanja prerađenog proizvoda na tržište, mora napraviti analizu na Zavodu za javno zdravstvo, objašnjavaju u Upravi za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva.

Ministarstvo poljoprivrede vodi evidenciju i malih proizvođača koji proizvode za vlastite potrebe, a koji se također moraju prijaviti preko Obrasca UPD. Oni koji proizvode do 20 litara stopostotnog alkohola godišnje također su trošarinski obveznici i moraju se prijaviti nadležnoj carinskoj ispostavi kako bi platili paušal na svoje kotlove za destilaciju. Za kotlove kapaciteta do 100 litara iznos paušala je 100 kuna, a za kotlove veće od sto litara paušal je 200 kuna.Treba napomenuti da mali proizvođači jakih alkoholnih pića ne mogu svoje proizvode stavljati na tržište.

Zakonodavac treba hitno pojednostavniti ovu proceduru, a do tada poljoprivrednici mogu potražiti pomoć u Ministarstvu poljoprivrede. Naime, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva organizira tečajeve za registrirana poljoprivredna gospodarstva, na kojima se obrađuju teme odnosno zakonodavstvo od berbe do plasmana proizvoda na tržište, kao i označavanja proizvoda.

"Na internetskoj stranici Uprave  za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva poljoprivrednici mogu pronaći sve informacije, a mi im stojimo na usluzi“, zaključio je Ozren Hrsto.

Pogledajte video prilog:


Tagovi

Registracija destilatera Proizvodnja i prodaja alkohola sa OPG-a Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva


Autorica

Vesna Mijat

Više [+]

Agronomistica po struci koji iza sebe ima bezbroj različitih poslova i još ju toliko drugih interesira. Ima koke, koze, plastenik s povrtnicama, košnice, voćnjak. Njezin je moto: Jedini neuspjeh u životu je ne pokušati! Neispunjena želja joj je da radi direktno za hrvatskog poljoprivrednog proizvođača.

Izdvojeni tekstovi

Izdvojen oglas

KLUB

Općina Sikirevci je u centru sela otvorila Sikirevčanku, trgovinu s domaćim proizvodima. Svega ima!
Foto: https://www.facebook.com/Sikirev%C4%8Danka-109432354185941