• Baždarenje prskalice
  • 19.01.2020. 16:30

Kako pravilno baždariti prskalicu?

Baždarenje je obavezno bar jednom godišnje, i to najbolje prije početka provođenja zaštite bilja. Ono obuhvaća provjeru i podešavanje za preciznu primjenu. Neispravno podešena prskalica može uzrokovati smanjenje prinosa i negativno djelovanje na okoliš.

Foto: Depositphotos/fotokostic
  • 1.820
  • 145
  • 0

Baždarenje (kalibracija, litriranje) je tehnika koja nam pomaže da izračunamo koliko sredstva za zaštitu bilja prskalica može ravnomjerno rasporediti po jedinici površine što nam omogućuje da primjenimo točno određenu količinu sredstava štedeći vrijeme i novac, a da pri tome smanjimo negativne učinke na okoliš.

Pravo vrijeme i način kalibracije

Prskalicu treba kalibrirati unaprijed, da bi bila spremna za prskanje u trenutku kada su vremenski i ostali uvjeti optimalni za prskanje. Baždarenje se mora obaviti najmanje jednom godišnje, i to u proljeće nakon zimske stanke. Kalbrirati ju treba uvijek kada se prska u novim uvjetima (nove mlaznice, kotači, brzina, doza, tlak i sl.).

Baždarenjem se provjerava događa li se curenje na nekim spojevima poput crijeva, filtera i sl., a moglo je nastati zbog izmrzavanja tijekom zimskog razdoblja. Također se provjerava je li se razvila korozija ili su nastala druga mehanička oštećenja. Takva provjera ispravnosti strojeva vrlo je bitna da bi se na vrijeme otkrili svi nedostaci i kvarovi te se u sezonu zaštite bilja krenulo s poptpuno ispravnim uređajima.

Baždarenje se obavlja s čistom prskalicom i čistom vodom u spremniku koji je do pola napunjen. Stoga je prskalicu potrebno detaljno oprati izvana i iznutra. Obavezno je korištenje zaštitne opreme: rukavica, odijela, čizama, a provjera mlaznica treba se obaviti na površini prekrivenoj niskom vegetacijom, najbolje u polju zbog sigurnosnih razloga.

Potreba oprema: mjerna vrpca, menzura, kalkulator, štoperica, olovka i papir.

Tijek radnji

Prvo je potrebno izmjeriti brzinu kretanja traktora i prskalice te odmjeriti udaljenost od 100m u polju (najbolje pomoću dva štapa). Odaberite brzinu u kojoj želite raditi i broj okretaja. Nakon toga izmjerite vrijeme potrebno da traktor prijeđe 100 metara te parkirajte traktor. 

Tada odredite radni pritisak (2-5 bara, ovisno o vremenu i vrsti pesticida). Nakon toga uskladite broj okretaja (jednak vremenu prolaska traktora od 100 m te izmjerite razmak dizni (uglavnom 0,5 m). 

Odabir parametara prskanja

Izvor informacija o tome kako bi se sredstvo za zaštitu bilja trebalo primijeniti nalazi se u uputi na ambalaži sredstva. Prskalicu je potrebno prilagoditi uvjetima prskanja (hektolitarskoj dozi, brzini prskanja, protoku mlaznice, tipu mlaznice i radnom tlaku).

Odabirom hektolitarske doze izbor mlaznica je ograničen i ovisi o veličini kapljica i radnom tlaku, a ti se podaci nalaze u tablicama proizvođača mlaznica ili na kalibracijskom disku.

Provjera radne brzine (km/h)

Izračun radne brzine mjeri se traktorom na koji je priključena prskalica i to na duljini puta od 100 m. Brzina se računa tako da se duljina puta (100 m) podijeli s vremenom koje je potrebno da traktor prijeđe tu udaljenost (u sekundama) i pomnoži s koeficijentom 3,6.

Izračun hektolitarske doze 

Za utvrđivanje količine tekućine (škropiva) koja će se primijeniti po hektaru (hektolitarska doza), treba poznavati protok mlaznice (izmjeren menzurom) i brzinu kretanja prskalice. Uporabom jednadžbe (računski) ili kalibracijskog diska (očitavanjem), lako je doći do tražene vrijednosti. Na sličan način može se odrediti bilo koji nepoznati parametar, ali pod uvjetom da su ostali parametri poznati.

Računa se dijeljenjem umnožka protoka mlaznice (l/min) sa brojem 600 i umnožka razmaka mlaznica(m) i brzine kretanja traktora (km/h).

Odabir mlaznice

Na osnovi dobivenih vrijednosti parametara, a uz pomoć tablica ili kalibracijskog diska, lagano se može odabrati odgovarajuća mlaznica. One predstavljaju najveći problem u pravilnom radu prskalice. Izlazni otvori mlaznica se tijekom rada troše, što rezultira povećanim protokom odnosno gubitkom pa se mlaznice moraju zamijeniti.

Svaku mlaznicu koja ima protok manji ili veći od 10% s obzirom na tablične vrijednosti pri odgovarajućem radnom tlaku obavezno treba zamijeniti.

Kontrola mlaznice

Na kraju baždarenja obavlja se kontrola mlaznice menzurom. Udaljenost mlaznice do ciljane površine trebala bi biti od 0,35 do 0,75 m kako bi raspodjela mlaza bila zadovoljavajuća i da bi se smanjio negativan učinak zanošenja kapljica vjetrom.

Kontrola se obavlja čistom vodom tako da u mjestu hvatamo svu tekućinu s minimalno dvije dizne na svakoj grani u vremenu trajanja puta od 100 m. Ukoliko je razlika između uhvaćene tekućine i potrebne hektolitarske doze mala možemo izvršiti korekrciju promjenom pritiska, ali ukoliko je veća treba promijeniti komplet mlaznica.

Učinkovita i optimalna primjena pesticida

Učinkovita i optimalna primjena pesticida izravno ovisi o dobrom održavanju, ispravnosti, pravilnom i redovnom baždarenju i osobito o znanju  i vještinama čovjeka koji obavlja pripremu škropiva, prskanje, čišćenje, održavanje i sve potrebne radnje za siguran rad s pesticidima.

Investicija nabave novih mlaznica svakako je znatno manja nego prekomjerno iskorišteno sredstvo za zaštitu bilja, a treba napomenuti da je uspjeh tretiranja nekim sredstvom toliko dobar koliko je dobra i primjena tog sredstva.

U dokumentu ispod teksta pročitajte više o baždarenju prskalica. 


Dokumenti


Tagovi

Prskalice Tehnički pregled Kalibracija Baždarenje Litriranje


Autorica

Martina Popić

Martina je magistrica agronomije sa specijalizacijom zaštite bilja.

Izdvojeni tekstovi

Izdvojen oglas

KLUB

Ideje za alat. Paleta i mašta ;)