• Priručnik za poljoprivredne potpore
 • 14.03.2014. 15:30

Kako ostvariti potporu u 2014. godini?

Molimo sve poljoprivrednike da, bez obzira popunjavaju li zahtjev samostalno ili uz nečiju pomoć, prije potpisivanja i podnošenja zahtjeva pažljivo pročitaju zahtjev jer svojim potpisom jamče da su svi podaci u zahtjevu istiniti.

Foto: depositphotos.com, Алексей
 • 1.860
 • 230
 • 0

Kao i svake godine do sada, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i ove je godine izdala Priručnik za poljoprivredna gospodarstva u kojem se nalaze detaljne informacije o tome kako poljoprivrednici mogu ostvariti potporu za izravna plaćanja, državnu potporu i IAKS mjere ruralnog razvoja. Najvažnije informacije odnose se na sljedeće

 • Poljoprivrednici koji su imali promjenu posjeda (ako su smanjili ili povećali površinu zemljišta koje obrađuju) imaju mogućnost prijenosa tih prava do 2. travnja, kako bi i za to zemljište mogli zatražiti izravna plaćanja. Prijenos prava na regionalno plaćanje može se učiniti prodajom, davanjem u zakup i nasljeđivanjem ili ostalim vrstama konačnog prijenosa. To je važno za poljoprivrednike koji su zakupili dodatnu zemlju, jer bez prava na plaćanja za dodatnu zemlju neće moći ostvariti potporu.
 • Nova prava na plaćanja iz nacionalne rezerve u 2014. godini dodjeljuju se za regionalno plaćanje na temelju podnesenog zahtjeva i to
 1. novim korisnicima koji su započeli obavljati poljoprivrednu aktivnost nakon 1. siječnja 2013. godine i koji nisu ostvarili izravna plaćanja za tu godinu, nisu obavljali poljoprivrednu aktivnost u svoje ime i na svoj vlastiti rizik ili koji nisu upravljali pravnom osobom koja obavlja poljoprivrednu aktivnost tijekom 5 godina prije početka nove poljoprivredne aktivnosti.
 2. korisnicima koji za poljoprivrednu aktivnost koriste najmanje 50 posto površina na područjima s težim uvjetima gospodarenja.

Svi ostali korisnici koriste prava na plaćanja koja su im dodijeljena u 2013. godini.

 • Prava na plaćanja za zemljište razminirano i stavljeno u poljoprivrednu funkciju tokom 2013., dodjeljuju se u 2014. korisnicima koji podnesu zahtjev za dodjelu prava na plaćanje iz posebne nacionalne rezerve za razminirano zemljište.
 • Premije za krave dojilje dodjeljuju se u okviru individualnih gornjih granica prava na premije koje korisniku Agencija dodjeljuje do 30. ožujka 2014. godine. Razdoblje obveznog držanja teladi kod uzgoja krava dojilja skraćeno je sa 4 na 2 mjeseca. Premije za ovce i koze dodjeljuju se u okviru individualnih gornjih granica prava na premije koje korisniku Agencija dodjeljuje do 28. veljače 2014. godine. Putem Agronet sustava svakom korisniku omogućen je pregled stanja prava na premije na listu C predispisa Jedinstvenog zahtjeva.
 • Donesen je novi Pravilnik o višestrukoj sukladnosti - pravila višestruke sukladnosti za 2014. godinu proširena su na nove obveze poljoprivrednika vezane uz zaštitu okoliša, javno zdravlje i zdravlje životinja. Višestruka sukladnost su postupci vezani za zaštitu okoliša, zdravlje ljudi i dobrobiti životinja, kojih se poljoprivrednici moraju pridržavati ako žele ostvariti izravna plaćanja. Edukaciju poljoprivrednika o višestrukoj sukladnosti provodi Savjetodavna služba. Isto tako, Pravilnikom o višestrukoj sukladnosti utvrđeno je sedam elemenata obilježja krajobraza: pojedinačno stablo, drvored, šumarak, živica, lokva - jezerce, jarak, suhozid koji se ne smiju se uklanjati ili oštećivati, a za njih se mogu ostvariti prava na plaćanja.
 • Poljoprivredniku koji po prvi put traži potporu za IAKS mjere ruralnog razvoja (Ekološka poljoprivredna proizvodnja, Integrirana poljoprivredna proizvodnja, Teži uvjeti gospodarenja, Očuvanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja i Očuvanje izvornih i zaštićenih kultivara poljoprivrednog bilja) na zahtjevu za potporu za 2014. godinu, to je ujedno i Zahtjev za ulazak u sustav potpore za IAKS mjere ruralnog razvoja, što predstavlja višegodišnju obvezu, kršenje koje rezultira umanjenjima potpore i povratom sredstava. Ako se bave ekološkom poljoprivrednom proizvodnjom poljoprivrednici se moraju registrirati u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji u regionalnom uredu Agencije za plaćanja u kojem podnose zahtjev.

Rok za podnošenje zahtjeva

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu je 1. ožujka do 15. svibnja 2014. godine. Iznimno od roka za podnošenje Jedinstvenog zahtjeva:

 • Zahtjev za premiju za ovce i koze podnosi se od 1. ožujka do 30. travnja 2014. godine
 • Zahtjev za premije za krave dojilje, plaćanja za mliječne krave i za specifičnu potporu podnosi se od 1. travnja do 15. svibnja 2014. godine

Jedinstveni zahtjev može se podnijeti i nakon 15. svibnja 2014. godine, i to najkasnije do 9. lipnja 2014. godine. Pritom će se korisniku umanjiti iznos potpore za svaki dan kašnjenja (nakon osnovnog roka). Zahtjevi pristigli 10. lipnja i kasnije neće se razmatrati. Izmjene i dopune podnesenog zahtjeva za poljoprivredne parcele i/ili prava na plaćanja moguće su do 31. svibnja 2014. godine bez smanjenja visine plaćanja za zakašnjenje te naknadno do 9. lipnja 2014. uz smanjenje iznosa potpore zbog kašnjenja.

Ispod teksta možete pronaći Priručnik za poljoprivredne potpore.

Foto: depositphotos.com, Алексей


Dokumenti


Tagovi

Izravna plaćanja Poljoprivredna potpora Regionalna plaćanja Premije za ovce i koze Poljoprivredno zemljište Premije za krave Pravilnik o višestrukoj sukladnosti IAKS Edukacija Promjena posjeda Prijenos prava Ekološka proizvodnja Savjetodavna s


Autorica

Ivana Nađ

Ivana je urednica na Agroklub portalu. "Vaša uvjerenja ne čine vas boljom osobom. Djelovanje čini."