• Pečenje rakije
  • 13.09.2013. 10:00

Kako i kome prijaviti pečenje rakije?

Svi mali proizvođači jakog alkoholnog pića moraju ispuniti obrazac PUR i potpisati izjavu kojom potvrđuju da posjeduju voćnjak, te u svrhu proizvodnje jakog alkoholnog pića koriste, odnosno posjeduju kotao s određenom zapreminom.

Foto: RGBStock.com
  • 24.914
  • 1.849
  • 0

Ranije sorte šljive, većinom konzumne, polako prolaze, a lagano dozrijevaju industrijske šljive pogodne za preradu. Industrijske šljive prerađuju se na više načina, a jedan od svima poznatih je i ukomljavanje šljive radi dobivanja destilata odnosno alkohola ili svima nam dobro znane šljivovice.

Svi koji se upuštaju u ovaj posao, čak i za vlastite potrebe, trebali bi biti upoznati s propisima koje moraju poštovati. Naime, propisi kažu da i oni koji rakiju proizvode za vlastite potrebe ulaze u kategoriju malih proizvođača alkoholnih pića, te se moraju registrirati u najbližoj za to nadležnoj ispostavi Carinske uprave.

Trošarina na prekobrojne litre iznosi 53kn/L

Malim proizvođačem jakog alkoholnog pića smatra se fizička osoba vlasnik ili korisnik poljoprivrednog zemljišta te vlasnik tvari za proizvodnju jakog alkoholnog pića koji proizvodi za vlastite potrebe, i to u količini koja ne prelazi 20 litara čistog alkohola godišnje po kućanstvu.

Ukoliko proizvođač za vlastite potrebe napravi više od 20 litara čistog alkohola ili 50 litara rakije godišnje, onda spada u druge kategorije oporezivanja i mora osobno otići u Carinu. Trošarina koju plaća proizvođač rakije na prekobrojne litre, odnosno na onu količinu iznad 50 litara rakije ili 20 litara čistog alkohola iznosi 53kn po litri.

Pri uplati obračunatog iznosa trošarine na alkohol, na nalozima za plaćanje u polje „model“ potrebno je upisati broj modela68“, a u polje „poziv na broj odobrenja“ kao podatak prvi brojčanu oznaku vrste prihoda koja se uplaćuje „1066“ te kao podatak drugi osobni identifikacijski broj (OIB). Prihodi državnog proračuna uplaćuju se na račun HR1210010051863000160 Državni proračun Republike Hrvatske.

Također, rakija proizvedena za vlastite potrebe ne smije se prodavati. Zakon o trošarinama kaže da se svi proizvođači rakije moraju registrirati, odnosno upisati u registar trošarinskih obveznika. Registracija mora biti učinjena najkasnije osam dana prije početka kuhanja rakije, a proizvođači se moraju samo jednom upisati u registar. Proizvođači su svake godine obvezni platiti trošarine čija visina ovisi o veličini rakijskog kotla, bez obzira je li kotao te godine proizveo rakiju ili ne.

Ukoliko je kotao kapaciteta do 100 litara, plaća se trošarina od 100 kuna, a ukoliko je kapacitet veći od 100 litara, trošarina iznosi 200 kuna. Isto pravilo vrijedi i za one koji posjeduju kotlove, a i za one koji će za proizvodnju rakije posuditi od nekog kotao. Paušal se ne plaća ukoliko vlasnik kotla zapečati kotao ili ukoliko proizvođač do lipnja tekuće godine pošalje obavijest nadležnoj carinarnici da se iste godine neće odvijati proizvodnja alkohola.

PUR obrazac, izjava o korištenju kotla i posjedovanju voćnjaka

Svi oni koji proizvode rakiju, moraju ispuniti obrazac PUR (koji se nalazi ispod teksta) i potpisati izjavu kojom potvrđuju da posjeduju voćnjak, te u svrhu proizvodnje jakog alkoholnog pića koriste, odnosno posjeduju kotao s određenom zapreminom.

Prvi korak je popuniti obrazac PUR u 3 primjerka te ga poslati poštom ili osobno dostaviti ovlaštenoj carinarnici u Vašoj županiji. Izjava o korištenju kotla u pravilu se šalje cca 8 dana prije pečenja rakije i dostavlja se u jednom primjerku. Uz Izjavu potrebno je dostaviti i potvrdu o uplaćenoj trošarini za korištenje kotla.

Svježe ispečenoj rakiji potom se utvrđuje jakost i količina. Mali proizvođač jakog alkoholnog pića sam obračunava trošarinu tijekom obračunskog razdoblja koje je jednako kalendarskoj godini (od 31. siječnja do 31. prosinca), te je u obvezi istu platiti do 31. siječnja tekuće godine za proteklu godinu. Svako kućanstvo za vlastite potrebe smije u jednoj godini ispeći 20 L čistog alkohola odnosno 44,45 L rakije jačine 20 gradi (45 vol%).

Godišnje izvješće o ukupno proizvedenoj količini jakog alkoholnog pića

Mali proizvođač jakog alkoholnog pića u obvezi je najkasnije do 20. siječnja tekuće godine za proteklu godinu dostaviti carinarnici nadležnoj prema svome prebivalištu Godišnje izvješće o ukupno proizvedenoj količini jakog alkoholnog pića za vlastite potrebe, zapremini kotla te obračunatoj trošarini na Obrascu GI-MP-JAP (koji možete naći ispod teksta). Ovaj obrazac dostavlja se i ako u godini za koju se podnosi izvješće nije bilo pečenja rakije.

Tablica T-2 na Obrascu GI-MP-JAP se ispunjava samo u slučaju kada se proizvede jakog alkoholnog pića za vlastite potrebe preko količine od 20 litara čistog alkohola po domaćinstvu. U tom slučaju trošarina se obračunava samo na količinu preko 20 L a/a. Primjerice, proizvedeno je 55 L rakije jačine 20 gradi tj. 45 vol.%, odnosno 24,75 litara čistog alkohola. U Obrazac GI-MP-JAP, u tablicu T-2 se upisuje samo količina od 4,75 litara čistog alkohola, te se na tu količinu obračunava trošarina koja iznosi 251,75 kn (4,75 l a/a x 53kn/l).

U slučaju potrebe za dodatnim tumačenjima i informacijama „mali proizvođači jakog alkoholnog pića“ u mogućnosti su direktno se obratiti carinskom uredu nadležnom prema adresi svoga prebivališta.

Koga se pak uhvati u kršenju spomenutih odredbi, odnosno tko se ne upiše u registar, prijavi kotao i količinu rakije koju godišnje proizvodi, može ga se kazniti novčanom kaznom u iznosu od dvije do deset tisuća kuna.

Kod pravnih osoba koje se bave proizvodnjom rakije, kazne su još rigoroznije. Prekršaji vezani uz neplaćanje trošarine na alkohol kažnjavaju se globama od kojih najniža iznosi 40 tisuća, a najviša čak milijun kuna. Odgovorna osoba u takvom pravnom subjektu može se kazniti novčano od tri do 50 tisuća kuna. Oni koji imaju registrirane obrte, a uhvaćeni su u prekršaju, kaznit će se novčanom kaznom od 2 do 500 tisuća kuna, ovisno o vrsti prekršaja.

Foto: RGBStock.com


Dokumenti


Tagovi

Rakija GI-MP-JAP Kotao Trošarine Fizičke osobe Pravne osobe Obrt 20 L PUR obrazac


Autorica

Ivana Nađ

Više [+]

Ivana je urednica na Agroklub portalu. "Vaša uvjerenja ne čine vas boljom osobom. Djelovanje čini."

Izdvojeni tekstovi

Izdvojen oglas

KLUB

Jesen na na jugovskom bajeru.