• Javno savjetovanje
  • 02.02.2018. 12:00

Javnost o odabiru ovlaštene veterinarske organizacije

Ministarstvo poljoprivrede otvorilo je novo e-savjetovanje!

Foto: Flickr/Royal Agriculture University
  • 753
  • 46
  • 0

Ministarstvo poljoprivrede otvorilo je novo savjetovanje koje možete pronaći na sljedećoj poveznici.

Tema savjetovanja je: Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima pod kojima posjednici životinja imaju pravo odabrati ovlaštenu veterinarsku organizaciju

Kako objašnjavaju, ovim Pravilnikom određuju se uvjeti pod kojima posjednik životinje ima pravo odabrati ovlaštenu veterinarsku organizaciju (u daljnjem tekstu: organizacija) za obavljanje poslova u veterinarstvu, i to u odnosu na sve životinje unutar jednoga gospodarskog dvorišta ili farme. Zašto se akt predlaže: Ministar poljoprivrede na temelju članka 109., stavka 5. Zakona o veterinarstvu (Narodne novine broj 82/13, 148/13) - u daljnjem tekstu "Zakon", donosi pravilnik kojim propisuje posebne uvjete pod kojima posjednici životinja imaju pravo odabrati ovlaštenu veterinarsku organizaciju.

Trenutno je na snazi Pravilnik o uvjetima pod kojima posjednici životinja imaju pravo odabrati ovlaštenu veterinarsku organizaciju ("Narodne novine“ 181/03, 145/08) - u daljnjem tekstu "Pravilnik“. Predmetnim Pravilnikom su propisani poslovi, način odabira ovlaštene veterinarske organizacije, vođenje Upisnika, te obrazac Izjave. Temeljni razlog promjene je taj što se primjenom ovoga Pravilnika pokazalo da se time obezvrjeđuje sustav dodjele javnih ovlasti u veterinarskom javnom zdravstvu temeljem članka 110. Zakona o veterinarstvu. Ministarstvo provodi javni natječaj te po utvrđenim kriterijima određuje nosioce javnih ovlasti u veterinarstvu za određeno područje. Odabrana veterinarska organizacija mora osigurati ugovoreni broj stručnih djelatnika s obzirom na veličinu područja i broj životinja i objekata na određenom području. Takva odabrana veterinarska organizacija odgovorna je i pri izbijanju određenih zaraznih bolesti te njihovu suzbijanju.

Prepuštanjem posjednicima da sami odaberu drugu veterinarsku organizaciju koja za navedeno područje nije ispunila uvjete, unatoč provedenom natječaju i javnom odabiru veterinarske organizacije, grubo obezvrjeđuje rad povjerenstva i cijeli sustav odabira veterinarskih organizacija čini besmislenim. No, ovakav sustav dovodi do teškoća u provedbi mjera za suzbijanje i iskorjenjivanje zaraznih bolesti te je neodrživ na ovaj način. Postojeći Pravilnik ima bitni nedostatak jer je u preambuli izostavljen članak 109., stavak 5. Zakona koji je zapravo pravni temelj za donošenje propisa koji regulira pravo odabira ovlaštene veterinarske organizacije. Navedeni pravni temelj u trenutno važećem Pravilniku je iz starog Zakona o veterinarstvu koji je ukinut 2013. godine.

Nadalje, odredbe važećeg Pravilnika izrazito su restriktivne prema mogućnosti promjene ovlaštene veterinarske organizacije, te sporovi koji time nastaju negativno utiču na provedbe mjera naređenih Naredbom o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju, a koje se ne financiraju iz državnog proračuna. Pozitivne posljedice: Uklanjanjem restrikcija posjednicima životinja za odabir ovlaštene veterinarske organizacije unaprijediti će se provođenje mjera naređenih Naredbom o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju, a koje se ne financiraju iz državnog proračuna, te smanjiti pritisak na rad veterinarske inspekcije. Negativne posljedice: Ne očekuju se nikakve negativne posljedice donošenja ovog pravilnika.

Savjetovanje je otvoreno do: 9.2.2018.

Foto: Flickr/Royal Agriculture University


Izvori

Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja


Tagovi

Javno savjetovanje Veterinar Pravilnik


Autorica

Željka Rački-Kristić

Željka je diplomirana inženjerka poljoprivrede s dva desetljeća dugim iskustvom u novinarstvu, od lokalnih medija preko Večernjeg lista do uređivanja portala civilnih udruga. Urednica je portala Agroklub, predsjednica ogranka dopisnika HND-a, zamjenica predsjednika Županijskog vijeća HND-a te članica Međunarodne udruge agrarnih novinara (IFAJ).