• Državne potpore
  • 13.06.2014. 10:00

EU prihvatila kartu regionalnih potpora za Hrvatsku

Europska komisija prihvatila je hrvatsku kartu regionalnih državnih potpora u razdoblju 2014.-2020. kojima je krajnji cilj podržati gospodarski razvoj i zapošljavanje

Foto: depositphotos.com, AndreyPopov
  • 413
  • 41
  • 0

Europska komisija prihvatila je hrvatsku kartu državnih potpora u razdoblju 2014.-2020. u okviru novih smjernica o regionalnim potporama, koje je Komisija donijela u lipnju 2013. Novim smjernicama utvrđeni su uvjeti uz koje države članice mogu odobriti državne potpore poduzećima u svrhu regionalnog razvoja. Time se žele potaknuti rast i veća kohezija na jedinstvenom tržištu.

"S pomoću nove karte regionalnih potpora hrvatska će tijela moći odobravati državne potpore za regionalni razvoj u cijeloj zemlji kako bi potaknula rast i veću koheziju na jedinstvenom tržištu. Zahvaljujući karti olakšat će se provedba programa regionalnog razvoja koji se sufinanciraju sredstvima iz europskih strukturnih fondova", rekao je Joaquín Almunia, potpredsjednik Komisije nadležan za politiku tržišnog natjecanja.

Hrvatski BDP niži od 75 prosjeka EU

U okviru hrvatske karte regionalnih potpora cijelo će državno područje Republike Hrvatske, kao regija s BDP-om koji je niži od 75 posto prosjeka EU-a, biti prihvatljivo za odobravanje regionalnih potpora u razdoblju od 1. srpnja 2014. do 31. prosinca 2020. Kartom su određene i najveće razine potpore (tzv. intenziteti potpore) za početna ulaganja velikih poduzetnika u visini od 25 posto ukupnog troška ulaganja u kontinentalnu Hrvatsku (gdje živi 67,05 posto ukupnog stanovništva Hrvatske) i 35 posto ukupnog troška ulaganja u jadransku Hrvatsku (gdje živi 32,95 posto ukupnog stanovništa Hrvatske). U slučaju ulaganja malih i srednjih poduzetnika taj se postotak može uvećati za 20 postotnih bodova (mali poduzetnici) odnosno 10 postotnih bodova (srednji poduzetnici).

Prema smjernicama za regionalne potpore u razdoblju 2014.-2020., područja čiji je BDP niži od 75 posto prosjeka EU-a imaju prioritet pri dodjeli regionalnih potpora za ulaganja jer je njihova osnovna svrha poticati razvoj slabije razvijenih regija Europe.

Regionalnim državnim potporama cilj je podržati gospodarski razvoj i zapošljavanje

Smjernicama o regionalnim potporama utvrđena su pravila o tome kako države članice mogu poduzećima dodjeljivati potpore radi poticanja ulaganja u nove proizvodne pogone u slabije razvijenim regijama Europe, odnosno u proširenje i modernizaciju postojećih pogona. Krajnji je cilj regionalnim državnim potporama podržati gospodarski razvoj i zapošljavanje. Smjernice o regionalnim potporama sadržavaju pravila na kojima države članice temelje izradu karata regionalnih potpora koje se primjenjuju u razdoblju u kojemu vrijede smjernice. Kartama se utvrđuju geografska područja na kojima poduzeća mogu primati regionalne državne potpore i udjeli u prihvatljivim troškovima ulaganja (intenziteti potpora). Prihvatljivi troškovi dio su ukupnih troškova ulaganja koji se uzima u obzir pri izračunu iznosa potpore. Na temelju navedenih smjernica Komisija donosi kartu regionalnih potpora za svaku državu članicu.

Člankom 107. stavkom 3. točkom (a) Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) dopušta se državama članicama dodjela državnih potpora za promicanje gospodarskog razvoja područja na kojima je životni standard neuobičajeno nizak ili na kojima postoji velika podzaposlenost. Smjernicama o regionalnim potporama ta su područja definirana kao regije u kojima je BDP po glavi stanovnika niži od 75 posto prosjeka EU-a te najudaljenije regije.

Inačica ove odluke koja ne sadržava povjerljive podatke bit će dostupna pod brojem predmeta SA.38668 u Registru državnih potpora na web-mjestu Glavne uprave za tržišno natjecanje čim se razriješe pitanja povezana s povjerljivošću podataka.

Foto: depositphotos.com, AndreyPopov


Tagovi

Državne potpore Poticaji Regionalna karta državnih potpora Europska komisija EU Joaquín Almunia BDP Gospodarski razvoj Zaposlenost UFEU


Autorica

Nikolina Fako

Nikolina je administratorica portala Agroklub. Ima 28 godina, a završila je diplomski studij marketing managementa na Ekonomskom fakultetu u Osijeku ... a moto joj je: „Život je puno lakši ako kroz njega ideš sa osmijehom“.