• Odbijen prijedlog financiranja
  • 15.08.2014. 17:35

Do financiranja skladištenja žitarica preko EK?

Udruga obiteljskih gospodarstava Hrvatske Život uputila je legitiman prijedlog Vladi, kojim bi se riješio problem financiranja troškova prijema i skladištenja pšenice. Stigao je i odgovor.

Foto: depositphotos.com
  • 467
  • 74
  • 0

Udruga obiteljskih gospodarstava Hrvatske Život nedavno je uputila dopis Vladi Republike Hrvatske, kojim upućuju na problem financiranja troškova prijema i skladištenja pšenice, ali predlažu i njegovo rješenje kojim bi se dio prihoda od zakupa poljoprivrednog zemljišta te poreza na dobit tvrtki iskoristio za pomoć ratarima A stigao je i odgovor koji prenosimo u cijelosti, a koji je pravi primjer kako birokracija ne polazi od problema i svoje obveze da ga pokuša riješiti, već se drži sadašnjeg stanja i onih propisa koji po njenom mišljenju onemogućuju, ili bi mogli onemogućiti provedbu rješenja. A kad se mogućnost korekcija i ponudi (kao u reformi Izravnih plaćanja), tek se onda posebice inzistira na produžetku postojećeg modela.

Zemlja ukopana do vrata a odgovornost – ničija!

Zamjenica ministra Snježana Španjol se već predvidljivo izjasnila na tu temu, u okviru samonametnute ultraliberalne koncepcije tržišta u kojoj je država samo sazivatelj sastanaka između ponude i potražnje. Ne vidi, zapravo ne želi vidjeti, da država i u tržišnoj ekonomiji, pogotovo našega tipa, ima itekako velike zadaće i odgovornosti za funkcioniranje cjeline.

No u praktičnom pristupu se i predobro zna kako se stvari doista rade. Odatle sastanci s velikima o neposrednim plaćanjima već u pripremnoj fazi.

"Za pomoć ratarima, treba tražiti odobrenje Europske komisije"

Prema Ministarstvu poljoprivrede, "pomoć države u obliku financiranja troškova prijema i skladištenja pšenice predstavlja oblik dodatnih potpora koje nisu sustavni dio europske Zajedničke poljoprivredne politike i usvojenih pravila. Eventualna uspostava bilo koje potpore izvan okvira EU pravila smatra se državnom pomoći, te za istu država članica treba dobiti odobrenje Europske komisije. Uvođenje bilo koje državne potpore ne može biti kratkoročni program koji će riješiti specifične godišnje probleme, već se kao takav sustavno razvija kao pomoć i država članica mora obrazložiti razloge za njegovo uvođenje i sustavnu upotrebu."

U Državnom proračunu, prema mišljenju Ministarstva, stoga bi bilo potrebno osiguranje sredstava za razvijanje takvog sustava državne potpore te se ne mogu koristiti bilo kakvi alternativni modeli kompenziranjem drugih oblika plaćanja, a sve to u planiranim proračunskim rashodima otvara dodatno pitanje za koje je naravno - teško pronaći rješenje u postojećim proračunskim okvirima.

Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta ne mogu se koristiti kao pomoć

Kako je njihov prijedlog u skladu sa ZPP Europske unije, Udruzi OPGH Život ne preostaje ništa drugo nego obratiti se direktno Europskoj komisiji.

"Republika Hrvatska do pristupanja EU nije sustavno koristila, niti je imala ovakav sustav potpora te isti niti nije ni mogla notificirati, stoga aktiviranje takvog načina potpora temeljem prethodnog stanja ne može ići automatizmom.

Republika Hrvatska i jedinice lokalne samouprave temeljem ugovora prema Zakonu o poljoprivrednom zemljištu stječu jedan dio prihoda od zakupa poljoprivrednog zemljišta te poreza na dobit tvrtki, a koji su najizravnije prihodi državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne samouprave, a namjena istih definira se rashodovnim stanjem proračuna.

Na prijem, otkup, kao i zahtjeve kakvoće za žitarice i uljarice roda 2014. godine, primjenjivat će se stara pravila propisana Pravilnikom o žitaricama, mlinskim i pekarskim proizvodima, tjestenini i proizvodima od tijesta. To je zaključak sa posljednje sjednice Povjerenstva za izradu Kodeksa za otkup žitarica i uljarica.

Predmetno povjerenstvo je imenovano od strane ministra poljoprivrede dana 10. ožujka 2014. godine, na temelju zaključaka sjednice Savjeta za praćenje stanja u proizvodnji i preradi žitarica. U Povjerenstvo su imenovani predstavnici poljoprivrednih proizvođača, Hrvatske poljoprivredne komore, prerađivačke industrije, otkupljivača, Hrvatske gospodarske komore i Ministarstva poljoprivrede.

Kodeks određuje standarde kvalitete žitarica prilikom otkupa

Ministarstvo poljoprivrede se na ovaj način aktivno uključilo u rješavanje otvorenih pitanja u sektoru žitarica i uljarica. Do sada su održana četiri sastanka Povjerenstva za izradu Kodeksa za otkup žitarica i uljarica i Kodeksom će se preporučiti standardi kvalitete prilikom otkupa, koji su u skladu s pozitivnom praksom EU. Kodeks neče biti obvezujući i neće propisivati sankcije, već će to biti preporuka poljoprivrednim gospodarstvima za proizvodnju kvalitetne robe koja će biti konkurentna na tržištu EU, a otkupljivačima preporuka vezana za otkup.

Prijedlog financiranja troškova od strane države nije moguće ostvariti

U sklopu s tim, Ministarstvo poljoprivrede posreduje i zalaže se za kompromisno rješenje kojem bi trebale doprinijeti obje strane, kako bi se pronašlo održivo rješenje za otvorena pitanja u trženju žitarica i uljarica. Zaključno ističemo da prijedlog financiranja troškova prijema i sklaištenja žitarica iz svih navedenh razloga nije moguće prihvatiti obzirom da Republika Hrvatska kao članica EU mora svoje aktivnosti i mjere uskladiti u okvirima europske ZPP i tako danim mogućnostima te proračunskim ograničenjima."

Foto: depositphotos.com


Tagovi

Udruga OPGH Život Snježana Španjol MP. EK Problem financiranje Trošak prijema Trošak skladištenja Žitarice Pomoć ratarima Odgovorsnot države Birokracija Osiguranje sredstava Državni proračun Prihod od zakupa Zakon o zemljištu JLS Državna p


Autorica

Ivana Nađ

Ivana je urednica na Agroklub portalu. "Vaša uvjerenja ne čine vas boljom osobom. Djelovanje čini."

Izdvojeni tekstovi

Izdvojen oglas

KLUB

Gotovo na početku tzv. ‘Majstorske ceste’ koja preko Velebita spaja Liku s morem nalaze se i ostaci... Pročitaj cijelu bilješku »