• Poljoprivredno zemljište
  • 29.09.2020. 16:00

Cijena oranica na Jadranu skuplja za gotovo 12.000 kuna/ha u odnosu na kontinent

Državni zavod za statistiku objavio je podatke o cijenama određenih kategorija poljoprivrednog zemljišta, oranica, livada i pašnjaka za 2019. godinu.

Foto: Maja Celing Celić
  • 1.204
  • 74
  • 0

Državni zavod za statistiku objavio je podatke o cijenama određenih kategorija poljoprivrednog zemljišta, oranica, livada i pašnjaka za 2019. za Republiku Hrvatsku.

Tako je prosječna cijena kupljenih oranica iznosila je 25.184 kune po hektaru, livada 13.963 kn/ha i pašnjaka 13.458 kn/ha.

Prema standardnoj definiciji, oranica je zemljište koje se redovito obrađuje i kultivira te se nalazi u sustavu plodoreda. Livada je zemljište koje se koristi trajno (pet ili više godina) za uzgoj krme i nije uključeno u plodored. Može biti zasijana ili prirodna (samonikla). Pašnjak je zemljište koje se koristi za ispašu stoke.

Skuplja zemljišta na Jadranu

U Jadranskoj Hrvatskoj prosječna cijena kupljenih oranica iznosila je 36.930 kn/ha, livada 11.342kn/ha, a pašnjaka 16.437kn/ha.

U Kontinentalnoj Hrvatskoj cijena kupljenih oranica iznosila 24.653kn/ha, livada 15.025kn/ha, a pašnjaka 10.476 kn/ha.

 

Oranice

Trajni travnjaci

Livade

Pašnjaci

2018.

2019.

2018.

2019.

2018.

2019.

Republika Hrvatska

24.347

25.184

12.683

13.963

13.179

13.458

Jadranska

Hrvatska

41.726

36.930

15.101

11.342

17.464

16.437

Kontinentalna Hrvatska

23.560

24.653

11.702

12.025

8.890

10.476

Ove su informacije dobivene na temelju raspoloživih administrativnih izvora Ministarstva financija, Porezne uprave. Za izračune se koriste i podaci iz Istraživanja o strukturi poljoprivrednih gospodarstava (FSS) Državnog zavoda za statistiku.

"Podaci se prikupljaju isključivo za zemljište korišteno za poljoprivredne svrhe. Iz cijena su isključene vrijednosti bilo kakvih objekata na poljoprivrednom zemljištu i međurodbinski transferi.

Spomenute kategorije zemljišta izabrane su prema Eurostatovim preporukama, a istraživanje o strukturi poljoprivrednih gospodarstava provodi se svake tri godine na uzorku", ističu iz DZS.

Cjelovito izvješće DZS-a pogledajte u dokumentu ispod teksta. 


Dokumenti


Izvori

Državni zavod za statistiku


Tagovi

DZS Poljoprivredno zemljište Cijene Oranice Livade Pašnjaci


Autorica

Lucija Bencaric

Više [+]

Lucija je magistrica agroekonomike. Rado istražuje novosti u poljoprivredi.

Izdvojeni tekstovi

Izdvojen oglas

KLUB

Kada sam neku večer na Facebooku objavila kako smo pozitivni na koronavirus i u izolaciji, javilo na... Pročitaj cijelu bilješku »