• Zemljišne cijene i rente
  • 03.10.2017. 07:30

Cijena oranica lani iznosila 21.158 kuna/ha!

Državni zavod za statistiku je izdao Priopćenje o cijenama i rentama (zakupu) određenih kategorija poljoprivrednog zemljišta - oranica, livada i pašnjaka za 2016. godinu.

Foto: Westermak/bigstockphoto.com
  • 2.965
  • 144
  • 0

Državni zavod za statistiku je izdao Priopćenje o cijenama i rentama (zakupu) određenih kategorija poljoprivrednog zemljišta - oranica, livada i pašnjaka za 2016. te revidirane serije podataka 2013.-2015. za Republiku Hrvatsku i prema NKPJS-u 2012 - 2. razina.

U sklopu darovnice Europske unije za 2015. proveden je projekt Sustav prikupljanja podataka za zemljišne cijene i rente u skladu sa zajedničkom ciljanom metodologijom. Tijekom projekta izvršena je revizija podataka 2013.-2015. Glavna svrha revizije jest prilagodba izračuna novoj Eurostatovoj metodologiji iz veljače 2017. te na osnovi metodološke revizije poboljšavanje kvalitete postojećih procjena i izračuna.

Cijene kupljenog zemljišta

Prema prikupljenim podacima u 2016. prosječna cijena kupljenih oranica u Republici Hrvatskoj iznosi 21.158 kuna po hektaru, livada 11.247 kuna, a pašnjaka 13.466 kuna.

U Jadranskoj Hrvatskoj prosječna cijena kupljenih oranica iznosi 35.036 kuna po hektaru, livada 13.751 kunu, a pašnjaka 17.136 kuna, dok u Kontinentalnoj Hrvatskoj cijena kupljenih oranica iznosi 20.630 kuna po hektaru, livada 10.834 kune, a pašnjaka 7.935 kuna.

Tablica 1. Prosječne cijene kupljenog zemljišta (kune/ha)

Oranice

Trajni travnjaci

livade

pašnjaci

2014.

2015.

2016.

2014.

2015.

2016.

2014.

2015.

2016.

Republika Hrvatska

22.210

20.752

21.158

10.592

11.646

11.247

12.269

12.977

13.466

Jadranska Hrvatska

35.986

35.819

35.036

14.374

14.307

13.751

15.960

15.886

17.136

Kontinent. Hrvatska

21.686

20.179

20.630

9.968

11.207

10.834

6.707

8.595

7.935

Cijene zakupa zemljišta

Godišnja prosječna cijena zakupa oranica u Republici Hrvatskoj u 2016. iznosi 878 kuna po hektaru, livada 531 kunu, a pašnjaka 319 kuna.

U Jadranskoj Hrvatskoj prosječna cijena zakupa oranica iznosi 644 kune po hektaru, livada 499 kuna, a pašnjaka 358 kuna, dok u Kontinentalnoj Hrvatskoj cijena zakupa oranica iznosi 925 kunu po hektaru, livada 537 kuna, a pašnjaka 311 kuna.

Tablica 2. Prosječne cijene zakupa zemljišta (rente) (kune/ha)

Oranice

Trajni travnjaci

livade

pašnjaci

2014.

2015.

2016.

2014.

2015.

2016.

2014.

2015.

2016.

Republika Hrvatska

768

882

878

475

492

531

298

285

319

Jadranska Hrvatska

590

629

644

414

412

499

331

307

358

Kontinentalna Hrvatska

804

933

925

487

508

537

292

281

311

Foto: Westermak/bigstockphoto.com


Izvori

Državni zavod za statistiku


Tagovi

DZS Zemljište 2016 Cijena Renta Kupnja


Autorica

Karolina Rastija

Karolina je magistrica agroekonomike sa iskustvom u poljoprivredi, a svoje znanje i savjete dijeli i sa čitateljima Agrokluba!