• Inspecto
 • 14.10.2019. 09:00

Analiza tla: Nove zakonske odredbe za korisnike državnog i privatnog zemljišta

Analiza plodnosti tla predstavlja praktično krvnu sliku zemljišta i bez nje je besmisleno započinjati bilo koju vrstu biljne proizvodnje. Provodi se u periodu od 01.06. do 31.10. u tekućoj godini.

Foto: iStockphoto/Jevtic
 • 2.228
 • 253
 • 0

Gnojidba je vrlo važna i zahtjevna agrotehnička mjera kojoj trebamo posvetiti veliku pažnju. Obavljamo li gnojidbu "napamet", izlažemo se mnogobrojnim rizicima i greškama. Stoga, gnojidbu treba vršiti prema točno utvrđenim zalihama hranjiva u tlu, a koje možemo utvrditi jedino temeljem analize uzoraka tla

Prema Pravilniku o metodologiji za praćenja stanja poljoprivrednog zemljišta NN 47/2019, propisana je obveza praćenja stanja poljoprivrednog zemljišta kroz ispitivanje tla u periodu od 01.06. do 31.10. u tekućoj godini.

Analizu tla obaviti periodično najmanje svake četvrte godine!

Praćenje stanja poljoprivrednog zemljišta provodi se na temelju analize tla na zahtjev korisnika, periodično najmanje svake četvrte godine u vremenu trajanja zakupa i to:

 • za korisnike koji su upisani u upisnik proizvođača integrirane i ekološke proizvodnje po zahtjevima takve proizvodnje
 • za korisnike poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države koji se koristi na temelju ugovora o zakupu, zakupu zajedničkog pašnjaka i zakupu za ribnjake
 • za korisnike dugogodišnjeg zakupa i koncesije tijekom prve godine nakon uvođenja u posjed i zadnje godine prije isteka ugovora, te periodično najmanje svake četvrte godine u vremenu trajanja zakupa

Kako i kada pravilno uzeti uzorak za analizu tla?

Na osnovu raspoloživih hranjiva u tlu izračunava se razlika koja se treba dodati u obliku mineralnih i organskih gnojiva da bi se zadovoljile potrebe biljaka i zemljišta u procesima proizvodnje, te ispoštovala zakonska regulativa:

 • Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN 39/13)
 • NN 043/2014; Pravilnik o metodologiji za praćenje stanja poljoprivrednog zemljišta
 • NN 015/2013; I.Akcijski program zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla
 • NN 009/2014; Pravilnik o zaštiti poljoprivrednog zemljišta od onečišćenja

Inspecto - ovlašteni službeni laboratorij za obavljanje analiza tla

Inspecto d.o.o. laboratorij je ovlašteni službeni laboratorij za obavljanje analiza tla u smislu praćenja stanja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, ovlašten od strane Ministarstva poljoprivede (Rješenje od 16. svibnja 2017. godine - Klasa: UP/I-320-02/16-01/03, Ur.broj: 525-07/0367-17-2).

Poljoprivrednici mogu vršiti uzorkovanje tla sami!

Laboratorij za tlo i gnojiva tvrtke Inspecto d.o.o. provodi uzorkovanje tla, agrokemijske analize tla u svrhu ispitivanja plodnosti tla, te daje preporuke za gnojidbu. Također, provode se ispitivanja kojima se određuje tehnološka kvaliteta šećerne repe u predkampanjskim analizama i u okviru arbitražnih analiza tijekom preuzimanja šećerne repe od proizvođača.

Analiza plodnosti tla predstavlja praktično krvnu sliku zemljišta i bez nje je besmisleno započinjati bilo koju vrstu biljne proizvodnje.

Smjernice

Što ispitivanje tla obuhvaća

 • Jedan reprezentativni uzorak pokriva površinu od 1 hektra
 • Za površine manje od 1 hektra analiza nije obavezna
 • Poljoprivrednici mogu vršiti uzorkovanje sami
 • Osnovna agrokemijska analiza
 • Procjena mehaničkog sastava tla
 • Tumačenje rezultata (gnojidbena preporuka)

Tablica: Cijena analize tla po uzorku u Inspecto d.o.o.

Cijena
*obavezna ispitivanja
** na veći broj uzoraka odobravamo popust
** putni trošak se ne naplaćuje
** u cijenu nije uključen PDV

*Procjena mehaničkog sastava tla

20,00 kn po uzorku

*Ispitivanje tla (osnovna agrokemijska metoda)

200,00 kn po uzorku

Uzorkovanje (prema dogovoru)

100,00 kn po uzorku

Gnojidbena preporuka (prema zahtjevu kupca)

30,00 kn po uzorku

Tvrtka Inspecto u suradnji s prof.dr.sc. Zdenko Lončarić s fakulteta Agrobiotehničkih znanosti u Osijeku, izdaje gnojidbene preporuke za ratarske kulture i trajne nasade. 

Zalažu se za zajednički rad na unaprijeđenju proizvodnje poljoprivrednih kultura - kojoj je u konačnici cilj povećanje prinosa po hektaru zasijane površine, kvaliteta proizvoda i naravno - ekonomska isplativost.

Kako uzeti uzorak tla za analizu pogledajte OVDJE, a za više informacija obratite se na jedan od slijedećih kontakata:

Inspecto d.o.o. LABORATORIJ
Vukovarska cesta 239b
Industrijska zona Nemetin
HR-31000 Osijek, Hrvatska

URED PRODAJE
+385 31 228 607
prodaja@inspecto.hr 


Tagovi

Inspecto Laboratorij Analiza tla Uzorak za analizu tla Ispitivanje tla Poljoprivredno zemljište Gnojidba


Partner

Inspecto d.o.o.

Električne centrale 1, 31400 Đakovo, Hrvatska
tel: +385 31 813 479, e-mail: inspecto@inspecto.hr web: http://inspecto.hr/