YaraMila preporuke za jesensku primjenu u ratarskim kulturama

Samo uravnotežena kombinacija hranjivih tvari, primijenjenih u pravo vrijeme, omogućava maksimalne prinose i najbolju kakvoću uroda. No, kako se odlučiti što i kada primijeniti? Koja gnojiva odabrati? Preporuke za ratarske kulture donosimo u nastavku.

Strna žita

Preporučamo YaraMilaTM NPK proizvode sa višim sadržajem fosfora: 16-27-7; 8-24-24 , 11-22-16 i sl.
Količina primjene je 200-300 kg/ha ako se primjenjuje po cijeloj površini, a 150-200 kg/ha ako se primjenjuje sjetvenim strojevima.

Uljana repica

Najučinkovitije su YaraMilaTM  kombinacije 9-12-25, 14-14-21 ili 12-12-17 u količini 200-300 kg/ha

Kukuruz

Za kukuruz optimalne kombinacije su YaraMilaTM  7-20-28, 9-12-25 ili 8-24-24 u količini od 250-400 kg/ha ako se aplicira po cijeloj površini, a usijavanjem se primjenjuju također i 16-27-7 ili 20-10-10 i druge formule ovisno o izabranoj tehnologiji i proračunu unosa gnojiva u višegodišnjem plodoredu

Suncokret, soja

Provjereno dobri rezultati su postignuti primjenom YaraMilaTM  7-20-28, 8-24-24, 9-12-25, 14-14-21 ili 12-12-17 u količini 200-300 kg/ha

Šećerna repa

Jedna od zahtjevnijih kultura u ratarstvu. Yarina preporuka je primjena YaraMilaTM  7-20-28, 9-12-25 ili 14-14-21 u količini 200-500 kg/ha

Ovdje pogledajte sve YaraMilaTM proizvode, a na linku u nastavku preuzmite brošuru Ishrana ratarskih kultura Yara gnojivima

foto: Yara