Vojvođanski klaster organske poljoprivrede: Važne informacije

Dragi poljoprivredni proizvođači,

Informišite se o načinima na koje stičete pravo na obavljanje poljoprivredih radova u vreme zabrane: https://vok.org.rs/vesti/zabrana/

Za pravne subjekte koji imaju potrebu za angažovanjem zaposlenih u vreme zabrane kretanja informacije se objavljuju na sajtu Ministarstva privrede.

Povodom nastale situacije u vezi sa Korona virusom i vanrednim merama Vlade RS, želimo da vas obavestimo da Privredna komora Srbije aktivno učestvuje u radu kriznog štaba Vlade. U vezi sa tim, u cilju dobijanja što realnije slike sa terena i realnih problema i potreba sa kojima se suočavate, molimo Vas da što redovnije obaveštavate koordinatora za poljoprivredu ili mailom: [email protected] ili telefonom Т: +381 21 48 02 081 М: +381 64 841 8544.

Ovim podacima žele da Vladi i njenom kriznom štabu, istaknu Vaše realne potrebe i omoguće Vam što normalniji rad uz poštovanje potreba i okvira koje nalaže vanredna situacija. Osnovna pitanja koja se postavljaju su u vezi:

Snabdevanja tržišta robom široke potrošnje

Proizvodnja i snabdevanje tržišta u zemlji i inostranstvu.

 • Za koliko procenata se povećala tražnja i da li uspevate da ispoštujete klijente?
 • Da li i gde u tržišnom lancu vidite probleme i da li imate neke predloge za olakšavanje trgovanja i prometa roba i usluga?
 • Da li imate zastoja na granicama i da li zavisite od neke od uvoznih sirovina čija dostava može biti ugrožena uvedenim merama Vlade, kao i blokadama tranzita sa pojedinim zemljama (Italija, Švajcarska)?
 • U kolikoj meri je povećan zahtev za robom od kupaca iz inostranstva i kojih zemalja?

Stanje zaliha
Da li imate već ugovorene poslove i naloge za isporuku robe. Navesti koje zemlje i koje količine i procenjenu vrednost posla, kao i eventualne posledice odlaganja isporuka usled ne ispunjenja obaveza.

Trenutnog stanja i predlozi:

 • Održavanje procesa proizvodnje.
 • Organizacija rada zaposlenih u proizvodnji, preradi i logistici.
 • Snabdevenost repromaterijalom i ambalažom za neometani rad u periodu od 3 meseca. Zavisnost od uvoznih sirovina i iz kojih zemalja.
 • Prema rečima proizvođača, eventualni izazov bi mogao nastati u pogledu sirovine za izradu ambalaže

Kakav vid pomoći bi trebali od države:

 • za zaposlene koji odlaze na bolovanje ili karantin;
 • interventan uvoz pre svega repromaterijala i sirovine za porizvodnju ambalaže (ukoliko situacija potraje duže od 2 meseca i dođe do zatvaranja granica).

Na osnovu vaših, do sada upućenih pitanja, prosleđujemo informacije o sledećem:

 • izveštaj IRU o stanju protoka putničkog i teretnog saobraćaja;
 • ODLUKU o ograničenju visine cena osnovnih životnih namirnica i zaštitne opreme;
 • ODLUKU o privremenoj zabrani izvoza osnovnih proizvoda bitnih za stanovništvo;
 • ODLUKU o zatvaranju graničnih prelaza;
 • kodeks ponašanja koji je PKS usvojila i dala kao preporuku poslodavcima možete pronaći OVDE;
 • Takodje na sajtu Instituta za javno zdravlje imate preporuku za poslodavce, koju možete pronaći OVDE.

Na pitanja:

 • Da li eksterni posetioci koji dolaze u neposredni kontakt sa sirovinama (npr. vozači i predstavnici eksternih laboratorija) mogu predstavljati rizik po bezbedost upakovanih sirovina i da li je zaštitna oprema dovoljna da se spreči kontaminacija virusom?
 • Da li je potrebno izvšiti dodatnu dezinfekciju ambalaže u koju je sirovina upakovana pre upotrebe?
 • Na koji način upravljati i osigurati bezbednost sirovine od Korona virusa koja stiže u krug fabrike?

Odgovor koji smo dobili:

 • Koliko je do sada poznato virus se prenosi direktnim kontaktom sa ljudima, nemamo informacije da je roba uzrok zaraze niti da pomaže prenosu virusa.

Foto: VOK