Ove nedelje ekipa Vaderstad d.o.o je u matičnoj kompaniji u Švedskoj da bi usavršili svoje znanje o mašinama!