Syngenta Agro d.o.o.

Pregled svih oglasa iz poljoprivrednog oglasnika partnera Syngenta Agro d.o.o..

NK Lucius - kukuruz - FAO 300

Tip zrna: zubanPreporučen sklop (biljaka/ha): 84.000Sijati na razmak: 17 cm Prednosti: brzo dozrijeva i brzo otpušta vlagu 18 - 20 zrna po redu otpora...

cijena na upit

SY Iridium - kukuruz - FAO 350

Tip zrna: zuban Preporučeni sklop (biljaka /ha): 75.000 - 85.000 Sijati na razmak:16 - 18 cm izuzetno brzo otpušta vlagu daje više urode i pri malo ni...

cijena na upit

SY Ulises - kukuruz - FAO 400

Tip zrna: zuban Preporučeni sklop (biljaka /ha): 75.000 - 85.000 Sijati na razmak:16 - 18 cm brz početni porast pogodan za ranije sjetve i tolerantan...

cijena na upit

SY Senko - kukuruz - FAO 490

Tip zrna: zuban Preporučeni sklop (biljaka /ha): 68.000 - 75.000 Sijati na razmak: 19 - 20 cm Za silažu: 10% gušće Prednosti: Najbolji izbor iz nove g...

cijena na upit

Fonganil Gold

Fonganil Gold je fungicid za suzbijanje bolesti na voćkama, paprici, jagodi, duhanu, cvijeću, ukrasnom bilju, crnogoričnom i bjelogoričnom drveću i tr...

cijena na upit

NK Petrol - uljana repica

Pouzdan, vrlo prinosan hibrid ! Dozrijevanje: srednje ranoPreporučeni sklop u sjetvi (biljaka/m²): 45 - 55Prednosti: vrlo stabilni i visoki prinosi s...

cijena na upit

Ingenio - pšenica

Odličan omjer visokih prinosa i kvalitete.Karakteristike: Posebno rodna pšenica, brkulja. Dobro podnosi kasnije rokove sjetve i odlično prezimljava. S...

cijena na upit

Bologna - pšenica

Apsolutni br. 1 u kvaliteti Tip: poboljšivač brašna, brkuljaDozrijevanje: ranoNorma sjetve: 350 - 400 klijavih zrna/m2 (praksa cca. 220 - 240 kg/ha)Ro...

cijena na upit

Ilico - pšenica

Tolerantan na Fusarium - odličan izbor za oranice s uskim plodoredom.Karakteristike: Krušna pšenica, golica. Dozrijevanje srednje kasno. Visok potenci...

cijena na upit

Tores - uljana repica

Izbor za svako polje!Prednosti: Visokoprinosan hibrid. Dobro podnosi i slabija zemljišta, stabilan. Nizak sadržaj glukozinolata. Repica srednjeg i niž...

cijena na upit

SY Sincero - kukuruz - FAO 580

Tip zrna: zuban Preporučen sklop (biljaka/ha): 60.000 - 65.000 Sijati na razmak: 17 cm Daje stabilne prinose nezavisno od agroekoloških uvjeta i nivoa...

cijena na upit

Pšenica Illico

Karakteristike: Krušna pšenica, golica Dozrijevanje srednje kasno Visok potencijal uroda Zdrav urod - posebno nizak sadržaj mikotoksina u svim uvjetim...

cijena na upit

Lumax

Lumax je selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u kukuruzu za zrno i silažu. Sastav: Mezotrion (37,5 g/l),...

cijena na upit

Actara 25 WG

Actara 25 WG je insekticid za suzbijanje širokog spektra štetnika na različitim kulturama. Sastav: Tiametoksam (250 g/kg). Formulacija: Vodotopive dis...

cijena na upit

Karate Zeon

Karate Zeon je insekticid za suzbijanje štetnika u strnim žitaricama, uljanoj repici, šećernoj repi, vinogradarstvu i voćarstvu. Sastav: Lambda cihalo...

cijena na upit

Etalfix Pro

Etalfix Pro je pomoćno sredstvo - ovlaživač za poboljšanje za poboljšanje učinka sredstava za zaštitu bilja i folijarnih gnojiva. Sastav: Polieterski...

cijena na upit

NK Neoma - suncokret

IMI hibrid - Clearfield tehnologija Dozrijevanje: srednje rano Tip: lino tip - IMI Preporučeni sklop u sjetvi (biljaka/ha): 55.000 - 60.000 Prednosti:...

cijena na upit

NK Brio - suncokret

Hibrid vrhunskih uroda i sadržaja ulja u zrnu Dozrijevanje: srednje rano Tip: lino tip Preporučeni sklop u sjetvi (biljaka/ha):55.000 - 60.000 Prednos...

cijena na upit

NK Kondi - suncokret

Najprinosniji hibrid 2011. godine Dozrijevanje: srednje kasno Tip: lino tip Preporučeni sklop u sjetvi (biljaka/ha): 50.000 - 55.000 Prednosti: visok...

cijena na upit

Stranica 3 od 7. Rezultati 41 - 60 od 131.