Syngenta Agro d.o.o.

Pregled svih oglasa iz poljoprivrednog oglasnika partnera Syngenta Agro d.o.o..

ELATUS™ Era

Snažan fungicid koji svojom potpunom zaštitom lista osigurava postojanu kvalitetu i prinos zrna. Novi, najmoćniji SDHI fungicid koji pruža potpunu zaš...

cijena na upit

Reglone Forte

Reglone Forte je totalni herbicid koji se primjenjuje za desikaciju nekih ratarskih kultura te suzbijanje korova. Sastav: Dikvat (150 g / l) i ovlaživ...

cijena na upit

SY Florida

Nova snaga za nove rekordeHibrid koji vraća višeIzbor za svako poljePrednosti: Hibrid visokih i stabilnih prinosa. Prilagodljiv na različitim tipovima...

cijena na upit

Banvel 480 S

Banvel 480 S je herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u kukuruzu i na strništima. Zbog vrlo povoljnog toksikološko...

cijena na upit

Universalis

Universalis je fungicid sa sistemičnim i površinskim preventivnim djelovanjem. Kombinacijom dvije djelatne tvari postignut je iznimno širok spektar dj...

cijena na upit

Topas 100 EC

Topas 100 EC je sistemični fungicid iz skupine triazola sa naglašenom aktivnošću na pepelnice u voćarstvu i vinogradarstvu. Sastav: 100 g/lPenkonazolK...

cijena na upit

Tilt 250 EC

TILT 250 EC je kurativni fungicid za suzbijanje bolesti na pšenici, ječmu i raži. Sastav: 250 g/lPropikonazolKemijska skupinaTriazoliGrupa: Grupa G1Fo...

cijena na upit

Thiovit Jet WG

Thiovit Jet je površinski fungicid na bazi sumpora koji se odlikuje jedinstvenom formulacijom koja bitno utječe na efikasnost i selektivnost pripravka...

cijena na upit

Shirlan 500 SC

Shirlan 500 SC je fungicid visoke učinkovitosti naplamenjaču krumpira. Spada u grupu fenilpiridilamina te se po načinu djelovanja razlikuje od ostalih...

cijena na upit

Ridomil Gold MZ pepite

RIDOMIL GOLD MZ PEPITE je fungicid namijenjen za suzbijanje plamenjače u vinogradarstvu, vrtlarstvu (na otvorenom i u zaštićenom prostoru) te na krump...

cijena na upit

Ridomil Gold Plus 42,5 WP

Ridomil Gold Plus 42,5 WP je kombinirani fungicid sa sistemičnim i površinskim djelovanjem. Uz sistemičnu komponentu metalaksil-M sadrži bakreni oksik...

cijena na upit

Rias 300 EC

Sastav: 150 g/lDifenkonazol150 g/lPropikonazolKemijska skupina: TriazoliGrupa: Grupa G1 (Difenkonazol) i Grupa G1 (Propikonazol)Formulacija: Koncentra...

cijena na upit

Ortiva Top

ORTIVA TOP fungicid namijenjen je suzbijanju biljnih bolesti u povrćarstvu i na šećernoj repi. Sastav: 200 g/Azoksistrobin125g/lDifenkonazolKemijska s...

cijena na upit

Ortiva

Sastav: 250 g/lAzoksistrobinKemijska skupina: QoIGrupa: Grupa C3Formulacija: Koncentrat za suspenziju (SC) Način djelovanja: Ortiva je fungicid za kru...

cijena na upit

Geoxe

GEOXE je kontaktni preventivni fungicid namijenjen suzbijanju biljnih bolesti u vinogradarstvu i voćarstvu. Sastav: 500 g/kgFludioksonilKemijska skupi...

cijena na upit

Chorus 50 WG

Chorus 50 WG je fungicid namijenjen suzbijanju biljnih bolesti u voćarstvu. Djelatna tvar ciprodinil svojim sistemičnim i translaminarnim kretanjem un...

cijena na upit

Moddus

Pruža više od samog skraćivanja visine biljaka Moddus® 250 EC je pouzdan i fleksibilan regulator rasta namijenjen sprečavanju polijeganja žitarica. Dj...

cijena na upit

SY Ulises FAO 380

Vrlo lijep hibrid, visoke kvalitete zrna i odličnog potencijala prinosa. PRINOS Prosječan prinos suhog zrna 2016.: 12.239 kg/haNajviši prinos suhog zr...

cijena na upit

SY Zoan FAO 590

Kvalitetna silaža uz obilje zelene mase za siliranje. Prednosti:• Visoki prinosi i odlične stabilnostii adaptabilnosti.• Vrhunskih prinosa silaže cije...

cijena na upit

SY Zephir FAO 420

Hibrid sigurnih i visokih prinosa i u najtežim uvjetima. Prednosti:• Hibrid visokog potencijala za prinos kvalitetnog zrna.• Izuzetno stabilnih prinos...

cijena na upit

Stranica 1 od 7. Rezultati 1 - 20 od 139.