Pravi je trenutak za razmišljanje o sigurnosti namirnica!

Sigurnost i kvaliteta hrane sve su više pod povećalom nadzornih tijela i potrošača. SGS nudi učinkovita rješenja za zaštitu kvalitete i sigurnosti u svim fazama opskrbe hranom od strane globalnih lanaca.

GlobalG.A.P certifikat
Neovisno o tom jeste li samostalni poljoprivrednik ili dio skupine s upravljačkom strukturom, GlobalG.A.P certifikat predstavlja predanost sigurnosti i održivosti proizvoda.
Sukladnost s GlobalG.A.P normama osigurava sigurnost prehrambenih proizvoda te njihovo održivo obrađivanje i uzgoj, rezultat čega su: smanjenje štetnih učinaka poljoprivredne aktivnosti na okoliš, smanjenje unosa kemikalija i osiguravanje odgovornog pristupa zdravlju i sigurnosti radnika.
GlobalG.A.P je ravnopravno partnerstvo između poljoprivrednih proizvođača i trgovaca s ciljem uspostave široko prihvaćenih certifikacijskih normi i postupaka na području dobre poljoprivredne prakse (eng. GAP - Good Agricultural Practices).
Članove čine poljoprivrednici, stočari, organizacije za marketing proizvoda (eng. PMO - product marketing organizations), zadruge uzgajivača, proizvođači hrane i trgovci. Odbori za tehnička pitanja i norme odobravaju GlobalG.A.P normu i njezin certifikacijski sustav za svaki sektor proizvodnje (žitarice, stoka i akvakultura), a podržava ih FoodPLUS, tajništvo GlobalG.A.P-a sa sjedištem u Njemačkoj.

Norma integrirane poljoprivredne proizvodnje
SGS je akreditiran za certificiranje tvrtki u sklopu norme Integrirane poljoprivredne proizvodnje (eng. IFA – Integrated Farm Assurance) za voće i povrće te miješane žitarice.
GlobalG.A.P IFA norma odnosi se na pripremu proizvodnje i aktivnosti do izlaza proizvoda, a obuhvaća certifikaciju cijelog procesa poljoprivredne proizvodnje za razdoblje prije sadnje do neobrađenog proizvoda.

Primarna poljoprivredna proizvodnja
GlobalG.A.P norma Primarne poljoprivredne proizvodnje (eng. PFA - Primary Farm Assurance) je polazište za proizvođače jer nudi kontrolnu listu koja uključuje podskupinu s kontrolnim točkama IFA norme.
Dostupne su dvije različite razine PFA norme. Temeljna razina je za proizvođače s malo sigurnosnih rizika koji prvenstveno prodaju na lokalnoj razini. Srednju razinu priznaju odabrani trgovci, a ona uključuje više elemenata sigurnosti hrane.

GFSI certifikat
SGS podržava napore Globalne inicijative za sigurnost hrane (eng. GFSI - Global Food Safety Initiative) za poboljšanje učinkovitosti opskrbnog lanca potičući trgovce i tvrtke za distribuciju prehrambenih proizvoda diljem svijeta na prihvaćanje priznatih revizijskih normi, uključujući BRC, FSSC 22000, IFS i SQF.

Ostale Certifikacijeske Sheme
SGS certificira cijeli niz drugih međunarodno priznatih normi uključujući IFS/BRC, Gluten free, GMP+.

Neovisne revizije
Postoji i pristup kroz neovisnu reviziju u kojem tvrtka unajmljuje neovisnu revizijsku kuću poput SGS-a u svrhu provođenja unutarnje revizije u ime tvrtke. Revizijska shema može se prilagoditi prema potrebama klijenta ili temeljem SGS Kontrolne liste koja je specifična za industriju u kojoj klijent djeluje.

Zašto odabrati SGS?
SGS je vodeća tvrtka na području inspekcije, verifikacije, testiranja i certifikacije. Njihovi iskusni auditori su akreditirani i u potpunosti spremni provesti samostalni AOECS certifikacijski audit.

Za informacije oko tijeka i zahtjeva za GlobalG.A.P. certifikacijom ili certifikacijom bilo kojeg drugog standarda, kontaktirajte naš tim stručnjaka na:

SGS Adriatica d.o.o.
Karlovačka cesta 4i 10020 Zagreb
Tel: +385 (0)1 6140 961
Fax: +385 (0)1 6140 962
E-mail: sgs.adriatica@sgs.com