Schaumann Agri d.o.o.

Schaumann je proizvođač premiksa i specijaliteta za sve vrste domaćih životinja, silažnih inokulanata, kiselina za hranidbu i konzervaciju krmiva i dodataka za bioplinska postrojenja. Stalni istraživački rad oplemenio je proizvode vlastitim probioticima i posebnim hranidbenim dodacima. Schaumann Agri doo obavlja promet proizvoda i znanja u hranidbi u Hrvatskoj. Proizvodnja se odvija u Austriji i Njemačkoj u modernim pogonima uz strogo poštivanje kvalitete.

Schaumann Agri d.o.o.

Kontaktirajte nas

Schaumann Agri d.o.o.
Koprivnička 5-7, 48000 Kunovec Breg
tel: +385 48 665 148
fax: +385 48 665 149

E-mail:info@schaumann.hr

Posjeti našu web stranicu!

Lokacija