RWA Hrvatska d.o.o.

Pregled svih oglasa iz poljoprivrednog oglasnika partnera RWA Hrvatska d.o.o..

PHOENIX CL - RWA HIBRID ULJANE REPICE

Hibrid otporan na herbicid CLERANDA (imazamoks + metazaklor) Primjenjuje se nakon nicanja kulture, od stadija razvoja kotiledona do stadija razvoja os...

cijena na upit

ANNISTON – RWA hibrid uljane repice

Inovacija s nenadmašivim prinosom! hibrid otporan na TuYV (turnip yellow virus) otpornost na pucanje mahuna i na Phomu (Rlm7) iznimno otporan na polij...

cijena na upit

ES CESARIO – RWA hibrid uljane repice

Visokoprinosan hibrid koji je pogodan za uzgoj u svim proizvodnim uvjetima Rani hibrid koji rano cvate i dozrijeva Biljka je nižeg habitusa Brz početn...

cijena na upit

ES IMPERIO – RWA hibrid uljane repice

Hibrid visokog i stabilnog prinosa Zbog svog visokog potencijala prinosa preporučamo ga za dobre proizvodne uvjete Biljka je srednje visine U cvatnji...

cijena na upit

MARCELO – RWA sorta uljane repice

Rana sorta, a cvatnja nastupa jako rano Razvoj biljke u jesen je prosječan, a u proljeće jako brz Marcelo prije zime formira optimalnu veličinu biljke...

cijena na upit

LG 31.330 - RWA HIBRID KUKURUZA - NOVO !

Za proizvodnju suhog zrna i za siliranje zrna Rani hibrid (FAO 330) visokog potencijala prinosa Visoka biljka s uspravnim listovima Stabljika je čvrst...

cijena na upit

LG 31.388 - RWA HIBRID KUKURUZA - NOVO !

FAO 380 Za proizvodnju suhog zrna i za siliranje zrna Zrno je u tipu zubana dobre kvalitete Hektolitarska masa u prosjeku iznosi 79 kg/ha Visok potenc...

cijena na upit

LG 31.390 - RWA HIBRID KUKURUZA - NOVO !

FAO 400 Za proizvodnju suhog zrna i za siliranje zrna Hibrid koji pokazuje visok prinos u svim dijelovima Europe Visoke, homogene biljke s poluuspravn...

cijena na upit

LG 54.92 HO CL - RWA HIBRID SUNCOKRETA

  Visokooleinski Clearfield hibrid Po vegetaciji je srednje rani hibrid Prosječan broj dana od sjetve do cvatnje iznosi 77, a od sjetve do zriobe 118...

cijena na upit

LG 31.545 – RWA HIBRID KUKURUZA - NOVO !

FAO 560 Za proizvodnju suhog zrna, silažu i bio plin Zrno je u tipu zubana, žute boje Masa 1.000 zrna je dobra, u prosjeku oko 316 grama Klip je posta...

cijena na upit

TWEETOR - RWA HIBRID KUKURUZA - NOVO !

FAO 450 Za proizvodnju suhog zrna Zrno je u tipu zubana lijepe žute boje, duboko Masa 1.000 zrna je velika i u prosjeku veća od 350 grama Klip je izra...

cijena na upit

URBANIX - RWA HIBRID KUKURUZA - NOVO !

FAO 440 Za proizvodnju suhog zrna i siliranje zrna Zrno je u tipu zubana narančaste boje Masa 1.000 zrna je velika i kreće se od 350 do 370 grama Bilj...

cijena na upit

GLUMANDA - RWA HIBRID KUKURUZA - NOVO !

FAO 310 Za proizvodnju suhog zrna, siliranje zrna i hrandidbu peradi Zrno je u tipu zubana lijepe žute boje i duboko Kvalitetno je s dobrom hektolitar...

cijena na upit

LG 50.635 CLP - RWA HIBRID SUNCOKRETA

Po vegetaciji je srednje rani hibrid Visina biljke je oko 7 cm viša od hibrida NK neoma Volumen listova je prosječan do viši Moderan hibrid vrlo visok...

cijena na upit

ES WILLIS CLP - RWA HIBRID SUNCOKRETA

Hibrid otporan na herbicid Pulsar Plus Rani hibrid koji rano cvate i dozrijeva Početni porast počinje rano i vrlo je snažan Visina biljke je prosječna...

cijena na upit

AKINOM - RWA HIBRID KUKURUZA

FAO grupa 530 Za proizvodnju suhog zrna, siliranje zrna, siliranje cijele biljke i proizvodnju bio plina Zrno je u tipu zubana žute boje, duboko Poten...

cijena na upit

INCLUSIV - RWA HIBRID KUKURUZA

FAO grupa 410 Namjena je proizvodnja suhog zrna Zrno je u tipu zubana lijepe žuto crvenkaste boje, duboko Biljka je prosječno visoka s uspravnim listo...

cijena na upit

Stranica 3 od 6. Rezultati 41 - 60 od 117.