RWA Hrvatska d.o.o.

Pregled svih oglasa iz poljoprivrednog oglasnika partnera RWA Hrvatska d.o.o..

PERSIC - RWA HIBRID KUKURUZA - NOVO !

FAO 450 Za proizvodnju suhog zrna i silažu Persic je hibrid koji ima odlična agronomska svojstva Daje visok prinos u svim proizvodnim uvjetima Visoke...

cijena na upit

LG 59.580 SX - RWA HIBRID SUNCOKRETA - NOVO !

EXPRESS tip suncokreta Otporan na herbicid Express 50 SX (tribenuron) Herbicid se primjenjuje u split aplikaciji (25 + 20 g/ha) Protiv ambrozije viša...

cijena na upit

LG 31.390 - RWA HIBRID KUKURUZA - NOVO !

FAO 400 Za proizvodnju suhog zrna i za siliranje zrna Hibrid koji pokazuje visok prinos u svim dijelovima Europe Visoke, homogene biljke s poluuspravn...

cijena na upit

LG 31.388 - RWA HIBRID KUKURUZA - NOVO !

FAO 380 Za proizvodnju suhog zrna i za siliranje zrna Zrno je u tipu zubana dobre kvalitete Hektolitarska masa u prosjeku iznosi 79 kg/ha Visok potenc...

cijena na upit

LG 31.330 - RWA HIBRID KUKURUZA - NOVO !

Za proizvodnju suhog zrna i za siliranje zrna Rani hibrid (FAO 330) visokog potencijala prinosa Visoka biljka s uspravnim listovima Stabljika je čvrst...

≈ 0,00 € 0,00 kn

LG 54.92 HO CL - RWA HIBRID SUNCOKRETA

  Visokooleinski Clearfield hibrid Po vegetaciji je srednje rani hibrid Prosječan broj dana od sjetve do cvatnje iznosi 77, a od sjetve do zriobe 118...

≈ 0,00 € 0,00 kn

RGT HEXXAGONE - NOVI RWA HIBRID KUKURUZA !

FAO 360 Za proizvodnju suhog zrna, siliranje zrna i za silažu cijele biljke Zrno je u tipu zubana narančaste boje Masa 1.000 zrna se kreće od 330 do 3...

cijena na upit

ROSARIO - RWA SIRAK ZA ZRNO - NOVO !

Tip hibrida je Sorgum bicolor Po vegataciji je rani hibrid (FAO 370) Namijenjen je za ishranu stoke Boja zrna je narančasta Uzgojno područje: suha kon...

cijena na upit

LG 31.545 – RWA HIBRID KUKURUZA - NOVO !

FAO 560 Za proizvodnju suhog zrna, silažu i bio plin Zrno je u tipu zubana, žute boje Masa 1.000 zrna je dobra, u prosjeku oko 316 grama Klip je posta...

cijena na upit

MAS 83SU – RWA HIBRID SUNCOKRETA - NOVO !

EXPRESS tip suncokreta Otporan na herbicid Express 50 SX (tribenuron) Herbicid se primjenjuje u split aplikaciji (25 + 20 g/ha) Protiv ambrozije viša...

cijena na upit

TWEETOR - RWA HIBRID KUKURUZA - NOVO !

FAO 450 Za proizvodnju suhog zrna Zrno je u tipu zubana lijepe žute boje, duboko Masa 1.000 zrna je velika i u prosjeku veća od 350 grama Klip je izra...

cijena na upit

URBANIX - RWA HIBRID KUKURUZA - NOVO !

FAO 440 Za proizvodnju suhog zrna i siliranje zrna Zrno je u tipu zubana narančaste boje Masa 1.000 zrna je velika i kreće se od 350 do 370 grama Bilj...

cijena na upit

GLUMANDA - RWA HIBRID KUKURUZA - NOVO !

FAO 310 Za proizvodnju suhog zrna, siliranje zrna i hrandidbu peradi Zrno je u tipu zubana lijepe žute boje i duboko Kvalitetno je s dobrom hektolitar...

cijena na upit

LENKA - RWA SORTA SOJE - NOVO !

Vegetacijska grupa 00 Proteinska bomba u polju Izvanredno brz početni porast Visoke biljke koje dobro guše korove Vrlo visok sadržaj proteina Lijepo z...

cijena na upit

LG 50.635 CLP - RWA HIBRID SUNCOKRETA

Po vegetaciji je srednje rani hibrid Visina biljke je oko 7 cm viša od hibrida NK neoma Volumen listova je prosječan do viši Moderan hibrid vrlo visok...

cijena na upit

ES WILLIS CLP - RWA HIBRID SUNCOKRETA

Hibrid otporan na herbicid Pulsar Plus Rani hibrid koji rano cvate i dozrijeva Početni porast počinje rano i vrlo je snažan Visina biljke je prosječna...

cijena na upit

AKINOM - RWA HIBRID KUKURUZA

FAO grupa 530 Za proizvodnju suhog zrna, siliranje zrna, siliranje cijele biljke i proizvodnju bio plina Zrno je u tipu zubana žute boje, duboko Poten...

cijena na upit

INCLUSIV - RWA HIBRID KUKURUZA

FAO grupa 410 Namjena je proizvodnja suhog zrna Zrno je u tipu zubana lijepe žuto crvenkaste boje, duboko Biljka je prosječno visoka s uspravnim listo...

cijena na upit

ES INVENTIVE - RWA HIBRID KUKURUZA

FAO grupa 270 Zrno u tipu zubana (Tropical dent) Za proizvodnju suhog zrna i siliranje cijele biljke Jednostruki hibrid vrlo visokog prinosa za svoju...

cijena na upit

AJOWAN - RWA HIBRID KUKURUZA

FAO grupa 370 Zrno je u tipu zubana žute boje Za proizvodnju suhog zrna Visina biljke je iznad prosjeka Broj dana od sjetve do cvatnje iznosi 75 do 85...

cijena na upit

Stranica 1 od 5. Rezultati 1 - 20 od 100.