RWA Hrvatska d.o.o.

Pregled svih oglasa iz poljoprivrednog oglasnika partnera RWA Hrvatska d.o.o..

OSTRO - RWA SORTA OBIČNOG PIRA

Stara visokovrijedna krušarica Pir se može uzgajati na siromašnijim tlima i na većim nadmorskim visinama u odnosu na pšenicu Ima višu stabljiku (oko 1...

cijena na upit

VALERIE - RWA SORTA OZIMOG JEČMA

Sorta izuzetno visokog prinosa i dobre hranidbene vrijednosti Pogodan za uzgoj u svim proizvodnim područjima Srednje rani dvoredi stočni ječam U klasa...

cijena na upit

MACARON - RWA SORTA OZIME PŠENICE - NOVO !

Srednje rana sorta visokog prinosa pogodna za suha i vruća područja uzgoja Pripada u B2 kvalitetnu grupu Sorta je brkulja, srednje visoka (oko 4 cm ni...

cijena na upit

ANTIGUA - RWA SORTA PŠENICE - NOVO !

Visokoprinosna krušna pšenica krupnog zrna Pripada u B1 kvalitetnu grupu Sorta je brkulja, po visini je oko 3 cm viša od sorte Sofru Klasanje i zrioba...

cijena na upit

KLIMA - RWA SORTA OZIME PŠENICE - NOVO !

Klima je sorta iznimno visokog prinosa na lokacijama koje tražeranu sortu zbog visokih temperatura u vrijeme nalijevanja zrna Zbog rane vegetacije pog...

cijena na upit

PHOENIX CL - RWA HIBRID ULJANE REPICE - NOVO !

Hibrid otporan na herbicid CLERANDA (imazamoks + metazaklor) Primjenjuje se nakon nicanja kulture, od stadija razvoja kotiledona do stadija razvoja os...

cijena na upit

ES MOMENTO - RWA HIBRID ULJANE REPICE - NOVO !

Velik hibrid za velik prinos Pogodan i za teške uvjete proizvodnje zbog svog močnog korijenovog sustava Otpornost na zimu je jako dobra Rast i razvoj...

cijena na upit

KWARK - RWA HIBRID ULJANE REPICE - NOVO !

Srednje visok do niži hibrid Kompaktna biljka koja se lako kombajnira Rast i razvoj u jesen i proljeće je polagan Zbog ovog svojstva pogodan je za ran...

cijena na upit

LG 31.558 - RWA HIBRID KUKURUZA - NOVO !

FAO 550 LGAN hibrid kukuruza Zrno je u tipu zubana Za silažu, suho zrno i bio plin Visoka i dobro razvijena biljka Velik udio poluuspravnih listova Kl...

cijena na upit

LG 31.479 - RWA HIBRID KUKURUZA - NOVO !

FAO 450 LGAN hibrid kukuruza Za kvalitetnu silažu i bio plin Zrno je u tipu zubana Biljka je visoka, ima velik volumen listova Klip je nasađen srednje...

cijena na upit

LG 31.377 - RWA HIBRID KUKURUZA - NOVO !

Zrno u tipu zubana Za proizvodnu suhog zrna i siliranje zrna Registriran na EU listi u 2018. godini Jednostruki hibrid Vrlo lijepa i visoka biljka Kli...

cijena na upit

GL RUSTIKAL - RWA HIBRID ULJANE TIKVE

Hibridna uljana tikva U austrijskim službenim pokusima ovaj hibrid je imao najveći prinos sjemenki i ulja po hektaru Cvatnja je rana do srednje rana P...

cijena na upit

GL INKA - RWA HIBRID ULJANE TIKVE GOLICE - NOVO !

Hibrid uljane tikve Formira duge vriježe s velikim  razmakom između plodova Po vegetaciji je vrlo rani (oko 7 do 10 dana raniji od Rustikala) Ima brz...

cijena na upit

GLEISDORFER OLKÜRBIS - RWA SORTA ULJANE TIKVE GOLICE

Najraširenija sorta uljane tikve Za ekološku i konvencionalnu proizvodnju Za uljnu i pekarsku industriju Sjemenke se lako odvajaju od “mesa” tikve Vis...

cijena na upit

JANETT - RWA HIBRID KUKURUZA

FAO grupa 550 LGAN hibrid kukuruza Za kvalitetnu silažu i bio plin Robusna, visoka i lisnata biljka Visok prinos silaže s izvrsnim hranidbenim paramet...

cijena na upit

AAPOTHEOZ - RWA HIBRID KUKURUZA

FAO grupa 510 LGAN hibrid kukuruza Za kvalitetnu silažu i bio plin Zrno je u tipu zubana Biljka je nadprosječno visoka Klip je vrlo dug i nisko postav...

cijena na upit

LG 34.90 - RWA HIBRID KUKURUZA

FAO grupa 490 LGAN hibrid kukuruza Za kvalitetnu silažu, sušenje zrna, siliranje zrna i bio plin Zrno u tipu zubana Visoka, uravnotežena i lisnata bil...

cijena na upit

JODIE - RWA HIBRID KUKURUZA

FAO grupa 390 LGAN hibrid kukuruza Za kvalitetnu silažu i bio plin Visoka i lisnata biljka Jak korijen Položaj klipa je srednji, ima 14 do 16 redova K...

cijena na upit

LG 30.389 - RWA HIBRID KUKURUZA

FAO grupa 350 Zrno u tipu zubana Za proizvodnju suhog zrna, siliranje cijele biljke, proizvodnju bio plina i hranidbu peradi Stabljika je visoka i ela...

cijena na upit

LG 30.315 - RWA HIBRID KUKURUZA

FAO grupa 310 Zrno u tipu zubana Za proizvodnju suhog zrna, siliranje zrna, siliranje cijele biljke i bio plin Visoka i bujna biljka Čvrsta stabljika...

cijena na upit

Stranica 1 od 5. Rezultati 1 - 20 od 86.