RWA Hrvatska d.o.o.

Pregled svih oglasa iz poljoprivrednog oglasnika partnera RWA Hrvatska d.o.o..

BOFRURO - RWA SORTA KRMNE RAŽI - NOVO !

Diploidna sorta za proizvodnju bio mase i silaže Vrlo visok i stabilan prinos Po vegetaciji je rana sorta (ranija od sorte Beskyd) Košnju je moguće na...

≈ 0,00 € 0,00 kn

MAESTRO - RWA RANI OZIMI JEČAM - NOVO !

Visokorodna sorta s potencijalom rodnosti višim od 11,5 t/ha Namijenjen je za industriju slada, stočarstvo i ljudsku prehranu Stabljika mu je niža (ok...

≈ 0,00 € 0,00 kn

EAGLE - RWA sorta ozime bijele zobi

Eagle je sorta koja se može sijati u područjima sa srednje hladnom zimom bez oštećenja biljke U klasanju je rana (klasa u isto vrijeme kad i Wiland),...

≈ 0,00 € 0,00 kn

WILAND - RWA sorta ozime zobi

Ozima bijela zob Čvrsta stabljika, visine oko 110 cm Visoki prinosi i ujednačeno zrno Potencijal prinosa je veći od 5 tona po ha Otpornost na zimu je...

≈ 0,00 € 0,00 kn

SOFOLK CS - RWA KRUŠNA VISOKOPRINOSNA PŠENICA, BRKULJA

Porijeklo sorte je francusko Pripada kvalitetnoj grupi B2 Sofolk CS ima jako visok prinos zrna u pokusima, ali i u proizvodnji ostvaruje isti prinos k...

≈ 0,00 € 0,00 kn

KLIMA - RWA SORTA OZIME PŠENICE

Klima je sorta iznimno visokog prinosa na lokacijama koje traže ekstremno ranu sortu zbog visokih temperatura u vrijeme nalijevanja zrna Zbog rane veg...

≈ 0,00 € 0,00 kn

VIRIATO – RWA OZIMA PŠENICA

Pripada u B1 do B2 kvalitetnu grupu Po vegetaciji je srednje rana (klasa jedan dan kasnije od sorte Sofru, ali u zriobi je nekoliko dana kasnija) Pros...

≈ 0,00 € 0,00 kn

IZALCO CS – RWA POBOLJŠIVAČ, BRKULJA

Naš najraniji poboljšivač Sorta pogodna za uzgoj u svim područjima posebice u onima s vrućom klimom Uspješno je zamijenila dobar stari Renan Pripada u...

≈ 0,00 € 0,00 kn

RWA smjesa za cvjetni pojas za tla s nagibom

Sjetvom navedenih smjesa omogućavate povratak u normalan suživot ugroženim i pomalo zaboravljenim vrstama biljnog i životinjskog svijeta. Povećani uno...

cijena na upit

RWA smjesa za cvjetni pojas proljeće

Sjetvom navedenih smjesa omogućavate povratak u normalan suživot ugroženim i pomalo zaboravljenim vrstama biljnog i životinjskog svijeta. Povećani uno...

cijena na upit

RWA smjesa za cvjetni pojas jesen

Sjetvom navedenih smjesa omogućavate povratak u normalan suživot ugroženim i pomalo zaboravljenim vrstama biljnog i životinjskog svijeta. Povećani uno...

cijena na upit

RWA smjesa za zasnivanje travnatog pojasa

Sjetvom navedenih smjesa omogućavate povratak u normalan suživot ugroženim i pomalo zaboravljenim vrstama biljnog i životinjskog svijeta. Povećani uno...

cijena na upit

RWA smjesa za suha tla

Sjetvom navedenih smjesa omogućavate povratak u normalan suživot ugroženim i pomalo zaboravljenim vrstama biljnog i životinjskog svijeta. Povećani uno...

≈ 0,00 € 0,00 kn

RWA smjesa za ocjedita tla

Sjetvom navedenih smjesa omogućavate povratak u normalan suživot ugroženim i pomalo zaboravljenim vrstama biljnog i životinjskog svijeta. Povećani uno...

cijena na upit

LENNOX - RWA FAKULTATIVNA OZIMO JARA PŠENICA - POBOLJŠIVAČ

Kvalitetna grupa A2 Srednje kasna sorta, golica Klasa otprilike 6 dana kasnije od Graindora Prosječna visina biljke je oko 110 cm Vrlo otporna na poli...

≈ 0,00 € 0,00 kn

TENOR – RWA OZIMA PŠENICA, GOLICA

Tenor je nova sorta koja će u budućnosti zamijeniti Graindor Srednje rana sorta (klasa u isto vrijeme kao i Graindor) Pripada u B1 do B2 kvalitetnu gr...

≈ 0,00 € 0,00 kn

RIPARO – RWA sorta ozimog tritikala

Visina biljke je srednja do niža Klasanje nastupa jako rano, a vrijeme zriobe je srednje Riparo ima visok prinos u sušnim, ali i u vlažnim područjima...

≈ 0,00 € 0,00 kn

ELEGO - RWA SORTA OZIME RAŽI

Visokoprinosna sorta raži s velikim zrnima Elego je sorta koja je dobro adaptirana za uzgoj u svim područjima uzgoja raži Pogodna je za mlinarsku indu...

≈ 0,00 € 0,00 kn

OBIWAN - RWA SORTA OZIME PŠENICE - NOVO !

Visokoprinosna pšenica pogodna za uzgoj u svim područjima RH Obiwan ima vrlo visok i stabilan prinos Sorta je brkulja, niskog rasta Visoka je otprilik...

cijena na upit

GRAINDOR - RWA VISOKOPRINOSNA KRUŠNA PŠENICA, GOLICA

Graindor je sorta odličnog omjera prinosa i kvalitete Zbog ovog svojstva tražena je na području EU i šire Pripada kvalitetnoj grupi B1 Po vegetaciji j...

cijena na upit

Stranica 1 od 6. Rezultati 1 - 20 od 105.