RWA Hrvatska d.o.o.

Pregled svih oglasa iz poljoprivrednog oglasnika partnera RWA Hrvatska d.o.o..

GLORIETT - RWA HIBRID KUKURUZA - NOVO !

Naša nova zvijezda u FAO grupi 380 G-Seed hibrid kukuruza Za proizvodnju suhog zrna Hibrid odličnog prinosa zrna i fantastično jake stabljike Gloriett...

cijena na upit

RGT LEXXTOUR DUO - RWA HIBRID KUKURUZA - NOVO !

FAO grupa 460 G-Seed hibrid kukuruza Za proizvodnju suhog zrna i siliranje zrna Hibrid kukuruza otporan na herbicid FOCUS ULTRA Zrno je u tipu zubana...

cijena na upit

BORFURO - RWA SORTA KRMNE RAŽI - NOVO !

Diploidna sorta za proizvodnju bio mase i silaže Vrlo visok i stabilan prinos Po vegetaciji je rana sorta (ranija od sorte Beskyd) Košnju je moguće na...

cijena na upit

MAESTRO - RWA RANI OZIMI JEČAM - NOVO !

Visokorodna sorta s potencijalom rodnosti višim od 11,5 t/ha Namijenjen je za industriju slada, stočarstvo i ljudsku prehranu Stabljika mu je niža (ok...

cijena na upit

EAGLE - RWA sorta ozime bijele zobi

Eagle je sorta koja se može sijati u područjima sa srednje hladnom zimom bez oštećenja biljke U klasanju je rana (klasa u isto vrijeme kad i Wiland),...

cijena na upit

WILAND - RWA sorta ozime zobi

Ozima bijela zob Čvrsta stabljika, visine oko 110 cm Visoki prinosi i ujednačeno zrno Potencijal prinosa je veći od 5 tona po ha Otpornost na zimu je...

cijena na upit

SOFOLK CS - RWA KRUŠNA VISOKOPRINOSNA PŠENICA, BRKULJA

Porijeklo sorte je francusko Pripada kvalitetnoj grupi B2 Sofolk CS ima jako visok prinos zrna u pokusima, ali i u proizvodnji ostvaruje isti prinos k...

cijena na upit

KLIMA - RWA SORTA OZIME PŠENICE

Klima je sorta iznimno visokog prinosa na lokacijama koje traže ekstremno ranu sortu zbog visokih temperatura u vrijeme nalijevanja zrna Zbog rane veg...

cijena na upit

VIRIATO – RWA OZIMA PŠENICA

Pripada u B1 do B2 kvalitetnu grupu Po vegetaciji je srednje rana (klasa jedan dan kasnije od sorte Sofru, ali u zriobi je nekoliko dana kasnija) Pros...

cijena na upit

IZALCO CS – RWA POBOLJŠIVAČ, BRKULJA

Naš najraniji poboljšivač Sorta pogodna za uzgoj u svim područjima posebice u onima s vrućom klimom Uspješno je zamijenila dobar stari Renan Pripada u...

cijena na upit

RWA smjesa za cvjetni pojas za tla s nagibom

Sjetvom navedenih smjesa omogućavate povratak u normalan suživot ugroženim i pomalo zaboravljenim vrstama biljnog i životinjskog svijeta. Povećani uno...

cijena na upit

RWA smjesa za cvjetni pojas proljeće

Sjetvom navedenih smjesa omogućavate povratak u normalan suživot ugroženim i pomalo zaboravljenim vrstama biljnog i životinjskog svijeta. Povećani uno...

cijena na upit

RWA smjesa za cvjetni pojas jesen

Sjetvom navedenih smjesa omogućavate povratak u normalan suživot ugroženim i pomalo zaboravljenim vrstama biljnog i životinjskog svijeta. Povećani uno...

cijena na upit

RWA smjesa za zasnivanje travnatog pojasa

Sjetvom navedenih smjesa omogućavate povratak u normalan suživot ugroženim i pomalo zaboravljenim vrstama biljnog i životinjskog svijeta. Povećani uno...

cijena na upit

RWA smjesa za suha tla

Sjetvom navedenih smjesa omogućavate povratak u normalan suživot ugroženim i pomalo zaboravljenim vrstama biljnog i životinjskog svijeta. Povećani uno...

cijena na upit

RWA smjesa za ocjedita tla

Sjetvom navedenih smjesa omogućavate povratak u normalan suživot ugroženim i pomalo zaboravljenim vrstama biljnog i životinjskog svijeta. Povećani uno...

cijena na upit

ELEGO - RWA SORTA OZIME RAŽI

Visokoprinosna sorta raži s velikim zrnima Elego je sorta koja je dobro adaptirana za uzgoj u svim područjima uzgoja raži Pogodna je za mlinarsku indu...

cijena na upit

ATHLON – RWA POBOLJŠIVAČ, GOLICA

Sorta odličnog spoja kvalitete i prinosa Pripada u kvalitetnu grupu A2 Srednje rana (klasa jedan dan kasnije od Graindora) Visina biljke je oko 4 cm n...

cijena na upit

SOFRU – RWA krušna visokoprinosna pšenica, brkulja

Naša najprodavanija sorta pšenice i jedna od najprodavanijih sorti na hrvatskom tržištu Pripada kvalitetnoj grupi B2 Po vegetaciji je srednje rana, kl...

cijena na upit

SANDRA – RWA sorta ozimog ječma

Dvoredni stočni ječam Srednje rana sorta Biljka je nižeg habitusa Vrlo visok prinos zrna Vrlo krupno zrno s visokom hektolitarskom masom Masa 1.000 zr...

cijena na upit

Stranica 3 od 7. Rezultati 41 - 60 od 128.