Azomite® je glineni prah praškaste teksture dobijen mlevenjem prirodne stene koja sadrži širok spektar minerala i elemenata.Ovaj prirodni prah je registrovan pod imenom Azomite®, a samo njegovo ime sugeriše da sadrži minerale od A do Z, uključujući elemente u tragovima. #mojepovrće