Davno prije interneta i danas nam poznate trgovine, selski sajmovi, poznatiji kao vašari, bila su mjesta gdje se opskrbljivalo za cijelu godinu.
Tradicija takvih sajmova sve više izumire, no oni za svetu Klaru i Matijevo, i dalje su dobro posjećeni u Novoj Kapeli.
Kako je bilo na ovogodišnjem sajmu za svetu Klaru, saznajte u prilogu.


Stočni i robni sajam za svetu Klaru u Novoj Kapeli - Zlatno klasje #226

Davno prije interneta i danas nam poznate trgovine, selski sajmovi, poznatiji kao vašari, bila su mjesta gdje se opskrbljivalo za cijelu godinu. Tradicija ta...

www.youtube.com