Ekološka poljoprivreda je prisutna, no još uvijek nije saživjela u obimu u kakvom bi ekolozi željeli. U prilogu saznajte na koji način možete zamijeniti kemiju s biljnim pripravcima u vlastitim vrtovima i drugim nasadima i na taj način pomoći i prirodi da se lakše sama obnovi.


Biljni pripravci za ekološku zaštitu nasada - Zlatno klasje #218

www.youtube.com