Naš AS u predstojećoj gnojidbi uljane repice!

Najbolji izbor za predsjetvenu gnojidbu uljane repice je naš Petrokemijas! Optimalna gnojidba uljane repice osnovni je preduvjet za postizanje visokih prinosa ove značajne kulture čije su potrebe za svim makrohranivima vrlo velike, naročito za dušikom, kalijem, kalcijem i sumporom. Istraživanja u gnojidbi uljane repice pokazala su da je korištenjem 30 - 40 kg/ha sumpora došlo do značajnijeg povećanja prinosa! Pozitivan utjecaj sumpora u povećanju prinosa očituje se u smanjenju abortivnosti komuški. Ali, utjecaj sumpora doći će do punog izražaja samo ako ga prati i adekvatna količina dušika i upravo zato je naš Petrokemijas koji sadrži i dušik i sumpor vaš siguran izbor za predstojeću gnojidbu uljane repice!