Limagrain d.o.o

Pregled svih oglasa iz poljoprivrednog oglasnika partnera Limagrain d.o.o.

Kukuruz Agrister

FAO 540 Preporuka za setvu 20 - 21 cm Osobine: Hibrid izražene stabilnosti i veoma adaptibilan. Odličan potencijal prinosa. Iskustva iz proteklih sezo...

cijena na upit

Kukuruz LG 35.40

FAO 550 Preporuka za setvu 20 - 21 cm Osobine: Nov, moderan hibrid namenjen prevashodno za intenzivne uslove proizvodnje uz primenu pune agrotehnike....

cijena na upit

Silažni kukuruz Helen

FAO 700 Preporuka za setvu 21 - 23 cm Osobine: Helen nosi marku LGAN (LG AnimalNutrition®), koja je potvrda visoke vrednosti silaže. Reč je o hibridu...

cijena na upit

Silažni kukuruz Janett

FAO 560 Preporuka za setvu 20 - 21 cm Osobine: Nov moderan hibrid sa oznakom LGAN. Janett ima veoma dobre predispozicije za silažu visoke energetske v...

cijena na upit

Silažni kukuruz Shannon

FAO 450 Preporuka za setvu 19-20 cm Osobine: Nov silažni hibrid kraće vegetacije Bez obzira na nešto kraću vegetaciju. ispoljava visok potencijal prin...

cijena na upit

Suncokret LG 56.65 M

Dužina vegetacijeSrednje kasni hibrid Optimalni sklop u žetvi 65.000 biljaka/ha Osobine: LG 56.65 M se nalazi u samom vrhu hibrida suncokreta koji su...

cijena na upit

Suncokret LG 56.35

Dužina vegetacijeSrednje rani hibrid Optimalni sklop u žetvi 58.000 biljaka/ha Osobine: Reč je o hibridu izuzetnog potencijala rodnosti. LG 56.35 pose...

cijena na upit

Suncokret LG 50.585

Dužina vegetacije: Srednje rani hibrid Optimalni sklop u žetvi 60000 biljaka m/2 Osobine: Srednje rani konvencionalni hibrid nove generacije Visoko ro...

cijena na upit

Suncokret LG 56.63 CL

Dužina vegetacijeSrednje kasni hibrid Optimalni sklop u žetvi 65.000 biljaka/ha Osobine: LG 56.63 CL je Clearfield verzija našeg dobro poznatog hibrid...

cijena na upit

Suncokret LG 56.33 CL

Dužina vegetacijeSrednje rani hibrid Optimalni sklop u žetvi 58.000 biljaka/ha Osobine: Nov Clearfield hibrid u našoj paleti. Veoma visok potencijal p...

cijena na upit

Suncokret LG 54.63 CL

Dužina vegetacije: Rani hibrid Optimalni sklop u žetvi 60000 biljaka m/2 Osobine: Visoko produktivna nova genetika Jednostavna kontrola korova. Nešto...

cijena na upit

Pšenica Apache

Osobine: Apache je sorta koja je posle dužeg niza godina uvela inovacije u proizvodnji pšenice. To se pre svega odnosi na količinu semena u setvi. Zah...

cijena na upit

Pšenica Andino

Osobine: Andino je moderna sorta namenjena za intenzivnu proizvodnju i primenu pune agrotehnike koju prati fantastični potencijal prinosa. Stablo je v...

cijena na upit

Pšenica Anapurna

Ozima rana sorta Osobine: Anapurna je sorta novije generacije namenjena za intenzivne uslove proizvodnje. Odlikuje se veoma visokim potencijalom prino...

cijena na upit

Pšenica Nikol

Nikol je fleksibilna sorta prilagodljiva većini proizvodnih uslova. Veoma intenzivno se bokori. Razvija čvrsto i elastično stablo srednje visine. Što...

cijena na upit

Pšenica Avenue

Ozima veoma rana sorta Avenue je sorta izrazito kratke vegetacije sa veoma stabilnim prinosima. Stablo je veoma nisko, čvrsto, visoke tolerancije na p...

cijena na upit

Stočni ječam Paso

Ozimi stočni ječam Osobine: Jedan nov proizvod u našoj paleti. U pitanju je sorta ozimog šestoredog ječma, namenjena za ishranu stoke. Formira nešto k...

cijena na upit

Stranica 1 od 2. Rezultati 1 - 20 od 23.

  • 1
  • 2