Lely Astronaut A5 omogućuje automatsku prilagodbu mužnje i hranidbe prema pojedinačnim potrebama krava


Lely Astronaut A5, robot za mužnju krava

Lely Astronaut A5 je osmišljen da odgovara potrebama krava i poljoprivrednika.  Radi se o novoj prekretnici u mužnji, posebice s obzirom na: udobnost lakoću korištenja povrat ulaganja pouzdanost  Kara...

www.agroklub.com