Vrata našeg novog prostora su otvorena, a čast i privilegija da prerežu vrpcu na otvaranju novog servisnog centra Jerković pripala je najmlađim članovima obitelji, sinovima Alojzije i Dubravke, Luki i Tomislavu