Pogledajte video usporedbu uljane repice tretirane Intertim gnojivima uključujući i NitroN® tekućim dušikom i klasične (konvencionalne) gnojidbe