Valjanje pre i posle setve sa Guttler Master valjkom od 6,4 m radne širine, na imanju Salonski u Gospođincima.