gnojidba.info

Tematski portal koji je svoj sadržaj namijenio različitim profilima korisnika(od malih "hobby" uzgajivača biljaka do profesionalnih poljoprivrednih proizvođača). Misija portala je omogućiti pristup kvalitetnoj informaciji , stvaranju tehnoloških vještina i znanja iz područja primjene gnojiva i ishrane bilja.

gnojidba.info

Kontaktirajte nas

gnojidba.info
Trg Sv. Bernarda 12
52 452 Funtana
mob: 091/1435-129
dr.sc. David Gluhić dipl.ing.agr.

E-mail:[email protected]

Posjeti našu web stranicu!

Lokacija