Program stručnog osposobljavanja "Upravljanje projektima u ruralnom razvoju" - upisi u tijeku!

Program stručnog osposobljavanja “Upravljanje projektima u ruralnom razvoju” osposobljava pristupnike za samostalnu pripremu i vođenje projekata financiranih sredstvima EU. Ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju značajno su se povećale potrebe za visokoobrazovanim kadrovima s dodatnim specifičnim stručnim znanjima za potrebe pripreme, pisanja i provedbe razvojnih projekata za sve razine života i rada ruralnih zajednica i ruralnoga gospodarstva.

Sadržaj ovog programa prilagođen je potrebama dubljeg shvaćanja potreba i dinamike ruralnog razvoja, te pruža široko znanje prijaviteljima projekata za potpunije razumijevanje natječajnih obrazaca, razvoja projektne ideje, kvalitetno pisanje, prijavljivanje i vođenje projekata. 

Ciljevi programa 

 • osposobljavanje pristupnika za praćenje EU programa, pisanje i vođenje projekata
 • osposobljavanje pristupnika za animatora u lokalnim zajednicama 
 • osposobljavanje pristupnika za sudjelovanje/izradu integriranih strategija lokalnog razvoja, akcijskih planova i sličnih razvojnih dokumenata
 • osposobljavanje pristupnika za LEADER stručnjake i LAG menadžere
 • osposobljavanje polaznika za samostalno učenje i proširivanje stečenih znanja iz upravljanja projektima

Uvjeti za upis programa

 • završeno više ili visoko obrazovanje
 • poznavanje rada na PC-u

Sadržaj programa stručnog usavršavanja i stečena kvalifikacija

 • Program traje 150 sati, 110 interaktivnih radionica i 40 sati praktičnog stručnog rada. Izvođenje programa odobreno je od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.
 • Po završetku programa stručnog usavršavanja, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek izdat će Uvjerenje o usavršavanju na hrvatskom jeziku. Osim uvjerenja kandidat dobiva ovjeren popratni list o načinu provjere znanja te stjecanju 60 ECTS bodova

Stečena kvalifikacija stručnog usavršavanja se upisuje u e-radnu knjižicu!

 • Nastava se izvodi kroz interaktivne prezentacije teorije obveznih i izbornih nastavnih cjelina, te kroz praktičan rad izrade razvojnog projekta korištenjem metodologije „Upravljanja projektnim ciklusom“ i metodologije APPRRR-a za projekte ruralnog razvoja.
 • Cijena programa iznosi 8.000,00 kn. U cijenu su uključeni troškovi obrazovanja, radni materijali, konzultacije pri izradi vlastitog projekta i izdavanje uvjerenja o usavršavanju.  Nakon položenog programa polaznik je obvezan izvršiti uplatu u iznosu od 250,00 kn u ime troškova izdavanja Potvrde o završenom programu.

Prijave

Prijave na natječaj primaju se zaključno s 17. svibnja 2021. godine, a podnose se:

 • poštom s dokumentacijom (preporučenom pošiljkom) s naznakom „Prijava na Natječaj za program SO “Upravljanje projektima u ruralnom razvoju" na adresu: 
  Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, Vladimira Preloga 1, P.P. 719, 31000 Osijek
 • osobno u pisarnici Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek

Načini plaćanja 

Cjelokupni iznos cijene programa polaznici moraju platiti do upisa na program cjeloživotnog učenja.

Polaznicima se nude dva modela plaćanja:

 • odjednom, uplatom cjelokupnog iznosa na račun Fakulteta, IBAN: HR1725000091102019470, Poziv na broj odobrenja: OIB pristupnika, Opis plaćanja: program CU – naziv programa
 • na 2 do 12 rata, putem kartica: Diners Club kartica, American Express, Kartica tekućeg računa PBZ d.d. Uplate putem kartica mogu se izvršiti u računovodstvu Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek

Dodatne informacije 

Za više informacija kontaktirajte nas na cjelozivotno@fazos.hr ili 031/554-843.

foto: Lucija Bencarić