Prijave za poslijediplomske specijalističke studije su u tijeku

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek raspisuje Natječaj za upis pristupnika na poslijediplomske specijalističke studije iz znanstvenog područja biotehničkih znanosti, znanstvenog polja poljoprivreda za stjecanje akademskog naziva sveučilišni specijalist u akademskoj 2020./2021. godini i to:

 • Zaštita bilja
 • Kakvoća i sigurnost animalnih proizvoda
 • Proizvodni sustavi u stočarstvu
 • Svinjogojstvo
 • Upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom

Broj upisnih mjesta po studijskom programu: 10

Uvjeti upisa

Poslijediplomski specijalistički studij mogu upisati:

 • pristupnici koji su završili četverogodišnji sveučilišni dodiplomski studij ili diplomski sveučilišni studij poljoprivrede
 • pristupnici koji su završili neki drugi četverogodišnji sveučilišni studij ili diplomski sveučilišni studij uz polaganje razlikovnih obveza koje utvrđuje Vijeće poslijediplomskog specijalističkog studija

Dokumenti potrebni za upis

 • obrazac prijave
 • diplomu o završenom sveučilišnom studiju (ovjerena preslika diplome)
 • presliku rodnog lista
 • presliku domovnice ili dokaza o državljanstvu
 • životopis pristupnika
 • ovjeren prijepis dopunske isprave o diplomskom studiju ili ovjereni prijepis ocjena na dodiplomskom studiju
 • odluku tvrtke ili ustanove (ako pravne osobe plaćaju školarinu), ili osobno potpisanu izjavu (ako pristupnici sami plaćaju školarinu) o plaćanju školarine

Obrazac prijave i izjavu o plaćanju studija možete preuzeti OVDJE.

Troškovi poslijediplomskog specijalističkog studija

 • Poslijediplomski specijalistički studiji za stjecanje naziva sveučilišni specijalist uz naznaku struke traju 3 semestra i školarina iznosi 21.000,00 kuna.
 • Poslijediplomskoi specijalistički studiji Zaštita bilja traje 4 semestra i školarina iznosi 28.000,00 kn.

Prijave

Pristupnici svoje prijave s prilozima podnose osobno ili šalju poštom do 13. studenoga 2020. na adresu:

Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, Vladimira Preloga 1,  31000 Osijek, P.P. 719

s naznakom „Prijava za poslijediplomski specijalistički studij“

Dodatne informacije

Sve ostale obavijesti o uvjetima upisa mogu se dobiti u Uredu za studente i studije Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek na telefon 031/554-843.   

foto: Renata Prusina