Djelatnici Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek boravili na seminaru za hrvatske stručnjake u području poljoprivrede u NR Kini.