Subijanje štetnika u integriranoj proizvodnji? Moguće je uz aktivnu tvar SPINOSAD koja se nalazi u dva naša proizvoda - LASER (suzbija štetnike iz redova resičara, dvokrilaca, leptira, opnokrilaca te kornjaša) i SUCCESS BAIT (suzbija maslin... Više [+]