Subijanje štetnika u integriranoj proizvodnji? Moguće je uz aktivnu tvar SPINOSAD koja se nalazi u d... Pročitaj cijelu bilješku »