Distributer hrane za životinje De Heus za BIH je Agro group, Brčko. Za informaciju o najbližem snabdevanju za vas, kontaktirajte direktno distributera http://www.agrogroup.org/bs/kontakt . O De Heus hrani za životinje i prednosti koje možete ostvariti kao farmer, pogledajte na https://www.deheus.rs/